HOME  |  Wonen & Leven  |  Nieuws  |  Bijstand en vrijwilligerswerk

Bijstand en vrijwilligerswerk

Iedereen kan een bijdrage leveren aan maatschappelijk nuttige activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan vrijwilligerswerk. Dat kan ook als u een bijstandsuitkering heeft. Belangrijk om te weten is dat u vooraf toestemming moet vragen aan de gemeente.

Het is namelijk toegestaan om voor het vrijwilligerswerk een onkostenvergoeding te ontvangen, zonder dat dit gevolgen heeft voor uw uitkering. In de Participatiewet is bepaald dat de onkostenvergoeding niet hoger mag zijn dan 170 euro per maand, met een maximum van 1.700 euro per jaar. Deze regeling geldt voor personen vanaf 27 jaar.

Het vragen van toestemming aan de gemeente is verplicht om er zeker van te zijn dat het vrijwilligerswerk niet wordt gezien als inkomen. Als dat namelijk het geval is, kan er sprake zijn van een inkomstenkorting. Gaat u starten met vrijwilligerswerk en heeft u een bijstandsuitkering, meld dit dan altijd bij het team Werk, Inkomen en Zorg van de gemeente, tel. (0475) 852 500.