HOME  |  Wonen & Leven  |  Nieuws  |  Bijeen voor bijen

Bijeen voor bijen

Dit item is in het archief geplaatst op 09-01-2020

Het gaat wereldwijd niet goed met bijen. Gemeente Maasgouw helpt het tij te keren. Bij het beheer van bermen, gazons, wadi’s en plantsoenen houden we steeds vaker rekening met insecten in het algemeen en bijen in het bijzonder.

Enkele voorbeelden die al worden toegepast door de gemeente Maasgouw zijn:

  • kiezen voor kruidenrijk grasland in plaats van kort geschoren gazon;
  • kruidenmengsels doorzaaien in plaats van grassen;
  • meer inheemse bomen plantent en minder bomen die hier van nature niet voorkomen;
  • boeren ondersteunen bij de aanleg van kruidenrijke akkerranden;
  • aanleg en onderhoud van landschapselementen stimuleren.

Dat dragen we vanaf vandaag ook uit. Op alle bussen van onze buitendienst worden stickers bevestigd zodat iedereen weet waar wij als gemeente voor staan.