HOME  |  Wonen & Leven  |  Nieuws  |  Bestrijding eikenprocessierups

Bestrijding eikenprocessierups

Dit item is in het archief geplaatst op 31-05-2018

Gemeente, provincie of Rijkswaterstaat zijn verantwoordelijk voor het beheersen en bestrijden van de eikenprocessierups op bomen in hun beheer.

Op plaatsen waar veel ongemak van de brandharen is, probeert men de plaag op een milieuvriendelijke manier zo vroeg mogelijk te bestrijden. Dit kan door middel van het wegbranden en/of opzuigen van rupsen en nesten of door vroegtijdige bespuiting met biologische middelen. Men kan ook alleen waarschuwen, een gebied tijdelijk afsluiten of helemaal niets doen. Natuurlijke vijanden van de rups zijn de sluipwesp en de sluipvlieg.

Nachtvlinder

De eikenprocessierups is de larve van een nachtvlinder die haar eitjes legt in de toppen van eikenbomen. Daar overwinteren ze. Eind april / begin mei komen de rupsen uit de eitjes. Na een aantal vervellingsstadia zijn ze in juli volgroeid. Na de derde vervelling krijgen de rupsen brandharen. Dit is tussen half mei en eind juni. In juli verpoppen de rupsen zich tot een onopvallende grijze nachtvlinder. De vrouwtjes leggen daarna hun eitjes, waaruit volgend jaar weer jonge rupsen komen.

Gemeente Maasgouw

De gemeente Maasgouw voert de bestrijding van de eikenprocessierups uit door middel van een vroegtijdige bespuiting met een biologisch middel. Dit doen wij met onze eigen trekker waaraan een KWH-spuitinstallatie is bevestigd. De bespuiting dient in een kort tijdsbestek te worden uitgevoerd en daarom bestrijden wij van 06.00 uur in de ochtend tot 18.00 uur in de namiddag. Mocht het nodig zijn, dan wordt er ook op zaterdag gewerkt.

Monitoring

Door middel van monitoring willen we vaststellen of en hoeveel ei-pakketten van de eikenprocessierups aanwezig zijn. De monitoring gebeurt door een extern bedrijf. Dat bekijkt in de aanloopfase, tijdens en na afloop van de bestrijding een aantal malen de aanwezige ei-pakketten. De rapportage die hier telkens uit volgt, zal vervolgens een bijdrage leveren aan het bepalen van de te verwachten overlast en het te verwachten spuitmoment.

Compleet beeld

De monitoring van de ei-pakketten willen we op verschillende locaties uit laten voeren om zo een compleet beeld te krijgen van de te verwachten overlast. Pas na de eerste monitoring kunnen we een goede afweging maken. Naar aanleiding van de tweede monitoring wordt er een startmoment bepaald om de bestrijding te gaan uitvoeren.

Contact

Heeft u op uw eigen perceel te maken met besmette eikenbomen, dan bent u zelf verantwoordelijk voor de bestrijding. Wij raden u echter sterk af om de rupsen zelf te bestrijden. Neem hiervoor contact op met Pieter Derix, medewerker cultuurtechniek van de gemeente Maasgouw (0475) 85 25 00. Ook voor nadere informatie over de uitvoering van bovengenoemde werkzaamheden kunt u bij hem terecht.