HOME  |  Wonen & Leven  |  Nieuws  |  Bestrijding eikenprocessierups

Bestrijding eikenprocessierups (18-04-2017)

Dit item is in het archief geplaatst op 09-05-2017

De eikenprocessierups is de larve van een nachtvlinder die haar eitjes legt in de toppen van eikenbomen. Daar overwinteren ze. Eind april, begin mei komen de rupsen uit de eitjes. En daarmee begint voor veel mensen een hoop ellende.

Na een aantal vervellingsstadia zijn de rupsen in juli volgroeid. Na de derde vervelling krijgen de rupsen brandharen, die voor veel overlast kunnen zorgen: jeuk en uitslag. Dit is tussen half mei en eind juni. In juli verpoppen de rupsen zich tot een onopvallende grijze nachtvlinder. De vrouwtjes leggen daarna hun eitjes, waaruit volgend jaar weer jonge rupsen komen.

Monitoring

Door middel van monitoring willen we vaststellen of en hoeveel ei-pakketten van de eikenprocessierups aanwezig zijn. De monitoring gebeurt door een extern bedrijf. Dat bekijkt in de aanloopfase, tijdens en na afloop van de bestrijding een aantal malen de aanwezige ei-pakketten. De rapportage die hier telkens uit volgt, zal vervolgens een bijdrage leveren voor het bepalen van de te verwachten overlast en het te verwachten spuitmoment.

Compleet beeld

De monitoring van de ei-pakketten willen we op verschillende locaties uit laten voeren om zo een compleet beeld te krijgen van de te verwachten overlast. Pas na de eerste monitoring kunnen we een goede afweging maken. Naar aanleiding van de tweede monitoring wordt een startmoment bepaald om de bestrijding te gaan uitvoeren.

Bestrijding

Gemeente, provincie of Rijkswaterstaat zijn verantwoordelijk voor het beheersen en bestrijden van de eikenprocessierups op bomen in hun beheer. Op plaatsen waar veel ongemak van de brandharen is, probeert men de plaag op een milieuvriendelijke manier zo vroeg mogelijk te bestrijden. Dit kan door middel van het wegbranden en/of opzuigen van rupsen en nesten, of door vroegtijdige bespuiting met biologische middelen. Men kan ook alleen waarschuwen, een gebied tijdelijk afsluiten of helemaal niets doen. Natuurlijke vijanden van de rups zijn de sluipwesp en de sluipvlieg.

Heeft u op uw eigen perceel te maken met besmette eikenbomen, dan bent u zelf verantwoordelijk voor de bestrijding. Wij raden u echter sterk af om de rupsen zelf te bestrijden. Neem hiervoor contact op met de gemeente. Mocht de gemeente hier niet aan mee willen werken, dan kunt u zelf een deskundig bedrijf inschakelen. Mogelijk kan de gemeente u helpen aan adressen.

Gemeente Maasgouw

De gemeente Maasgouw voert de bestrijding van de eikenprocessierups uit door middel van een vroegtijdige bespuiting met een biologisch middel. Dit doen wij met onze eigen trekker waaraan een KWH spuit installatie is bevestigd. De bespuiting dient in een kort tijdbestek te worden uitgevoerd en daarom bestrijden wij van 06.00 in de ochtend tot 18.00 in de namiddag. Mocht het nodig zijn dan wordt er ook op zaterdag gewerkt.

Contact

Voor nadere informatie over de uitvoering van de werkzaamheden kunt u contact opnemen met Pieter Derix medewerker cultuurtechniek van de gemeente Maasgouw, (0475) 85 25 00.