HOME  |  Wonen & Leven  |  Nieuws  |  Besteding Stevolgelden en burgerparticipatie in openbare ruimte Ohé en Laak

Besteding Stevolgelden en burgerparticipatie in openbare ruimte Ohé en Laak

Dit item is in het archief geplaatst op 09-05-2018

Ter compensatie van de overlast is bij de ontgrindingen in de omgeving van Stevensweert en Ohé en Laak voor elke ton gewonnen grind, geld in een fonds gestopt. Onlangs heeft de gemeenteraad besloten om deze zogenaamde Stevolgelden, die nog steeds in reserve staan, vrij te maken voor Stevensweert en Ohé en Laak.

Burgerparticipatie in openbare ruimte

Ook willen we proberen inwoners actiever te betrekken bij de inrichting en het beheer van de openbare ruimte. Ook hiervoor is een (bescheiden) fonds beschikbaar.

Brainstormsessie op donderdag 26 april

Om te zorgen dat er ook een actieve bijdrage vanuit de gemeenschap van Ohé en Laak is, organiseert de dorpsraad-in-oprichting een brainstormsessie. Hiervoor nodigt ze alle inwoners van Ohé en Laak van harte uit. Deze sessie heeft als doel een eerste lijst van mogelijke duurzame bestedingen in Ohé en Laak op te stellen.

Inventarisatie mogelijke bestedingen

In de brainstormsessie zullen ambtenaren van de gemeente Maasgouw het raadsbesluit en de criteria voor toekenning toelichten. Vervolgens zal de dorpsraad een eerste inventarisatie doen van mogelijke bestedingen. Dit wil ze graag samen doen met inwoners van Ohé en Laak. Hierbij roept de dorpsraad u op om ideeën in die sessie kenbaar te maken. Tevens wil ze de sessie gebruiken om mogelijke andere ideeën te bedenken. We hopen op een grote opkomst!

Plaats en tijdstip

Donderdag 26 april om 19.30 uur in het Lakerhoes te Ohé en Laak.