HOME  |  Wonen & Leven  |  Nieuws  |  Besluiten raadsvergadering

Besluiten raadsvergadering

Dit item is in het archief geplaatst op 09-01-2020

In de raadsvergadering van 17 december 2019 heeft de raad van de gemeente Maasgouw verschillende besluiten genomen.

Zo is er besloten om:

 • Akkoord te gaan met het initiatiefvoorstel voor het instellen van een Kinderraad;
 • Het armoedebeleid gemeente Maasgouw 2020-2024 vast te stellen;
 • De belastingverordeningen en het kwijtscheldingsbesluit 2020 vast te stellen;
 • De 2e Programmarapportage 2019 vast te stellen;
 • De verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Maasgouw 2020 vast te stellen;
 • Het beleidskader Sociaal Domein Midden-Limburg Oost vast te stellen;
 • De begrotingswijziging 2020 – Extra contactmomenten Adolescenten vast te stellen;
 • Kennis te nemen van het onderzoeksrapport ‘De basis van de Wmo-piramide in beeld’;
 • Toestemming te geven voor de wijziging van de GR BsGW;
 • Toestemming te geven voor de wijziging van de GR MER;
 • De rechtspositie raads- en commissieleden aan te passen;
 • Externe leden van de rekenkamercommissie Maasgouw-Roerdalen te herbenoemen.

Voor meer informatie over de bovengenoemde besluiten kunt u het raadsinformatiesysteem iBabs raadplegen via de website van de gemeente Maasgouw (www.gemeentemaasgouw.nl/raadsvergaderingen) of contact opnemen met de medewerkers van de raadsgriffie via telefoonnummer (0475) 85 28 03 of mailadres griffie@gemeentemaasgouw.nl).

iBabs is ook te downloaden als app op uw iPad of Android via de appstore. De inloggegevens zijn:

Site                  : Maasgouw

E-mail              : burger

Wachtwoord    : burger

U kunt ook de uitzending van de raadsvergadering van 17 december terugkijken via deze link: https://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=maasgouw&agendaid=fc339f7b-022d-43bb-b389-09860d2a5c68&FoundIDs=&year=2019.