HOME  |  Wonen & Leven  |  Nieuws  |  Besluiten raadsvergadering 15 december 2020

Besluiten raadsvergadering 15 december 2020 (17-12-2020)

Dit item is in het archief geplaatst op 15-01-2021

In de raadsvergadering van 15 december 2020 heeft de raad van de gemeente Maasgouw verschillende besluiten genomen. Deze zijn hieronder te vinden.

Er is besloten om:

 • De belastingverordeningen en kwijtscheldingsbesluit 2021 vast te stellen.
 • De verbouwing van de Andreashal in Maasbracht vast te stellen.
 • Het Strategisch Plan Duurzame Ontwikkeling vast te stellen.
 • De Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) vast te stellen.
 • Het beleidsplan ‘Onderhoud gemeentelijke gebouwen 2021-2024’ vast te stellen.
 • Het college toestemming te verlenen om in te stemmen met toetreding gemeente Mook en Middelaar tot GR BsGW.
 • De presentievergoeding commissieleden aan te merken als vrijwilligersvergoeding.
 • De tweede programmarapportage 2020 vast te stellen.
 • Het exploitatieplan en bestemmingsplan project Linne-Zuidoost vast te stellen.
 • Het regionaal beleidsplan en de verordening schuldhulpverlening 2021-2025 vast te stellen.
 • Het bestemmingsplan ‘Uitbreiding tenniscomplex Heel’ vast te stellen.
 • De verordening 'Starterslening gemeente Maasgouw 2020' vast te stellen.
 • Het beleidsplan ‘Onderhoud civiele kunstwerken 2021-2024 vast te stellen.
 • Geen wensen en bedenkingen in te dienen over deelname VRLN (Veiligheidsregio Limburg-Noord) aan Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s.

Meer informatie

Hier is de raadsvergadering te bekijken en alle stukken te bekijken.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de medewerkers van de raadsgriffie.