HOME  |  Wonen & Leven  |  Nieuws  |  Besluiten raadsvergadering 13 april 2021

Besluiten raadsvergadering 13 april 2021 (16-04-2021)

Dit item is in het archief geplaatst op 07-05-2021

In de raadsvergadering van 13 april 2021 heeft de raad van de gemeente Maasgouw het besloten om: 

  • het controleprotocol accountantscontrole jaarstukken 2020 vast te stellen.

Voor meer informatie over de bovengenoemd besluit kunt u het raadsinformatiesysteem iBabs raadplegen via onze website of contact opnemen met de medewerkers van de raadsgriffie via het telefoonnummer (0475) 85 28 03 of per e-mail: griffie@gemeentemaasgouw.nl).

iBabs is ook te downloaden als app op uw iPad of Android via de appstore. De inloggegevens zijn:

Site                  : Maasgouw

E-mail              : burger

Wachtwoord    : burger