HOME  |  Wonen & Leven  |  Nieuws  |  Bermenbeheer Gemeente Maasgouw

Bermenbeheer Gemeente Maasgouw

Bermenbeheer

Ons bermenbeheer is gericht op verkeersveiligheid én het vergroten van biodiversiteit. Daarom maaien we onze bermen gefaseerd.

Fasering bermenbeheer

  • In het voorjaar maaien we alleen de eerste meter van de bermen. Zo houden we uitzicht, voorkomen we dat vegetatie over fietspaden gaat hangen en kan de rest van de bermen toch tot bloei komen
  • In de zomer maaien we alle greppels en taluds
  • In het najaar worden alle vlakke delen van de bermen gemaaid. De eerste meter van de bermen wordt dus twee keer gemaaid. De rest maar één keer en nooit alles tegelijk. Zo zorgen we er voor dat er steeds voldoende voedsel en schuilgelegenheid is voor vlinders en bijen.

Waar de veiligheid in het gedrang komt, maaien we uitzichtpunten overigens vaker. Veiligheid gaat uiteraard boven alles.

Aanvullend hierop doen we nog meer om de biodiversiteit te vergroten:

  • We passen zoveel mogelijk inheemse laanbomen toe die we bovendien vaak mengen door meerdere soorten door elkaar te planten.
  • We gebruiken bij de aanleg van nieuwe bermen en grasvelden zo veel als mogelijk (inheemse!) kruidenmengsels en geen graszaad.

Samen maken we Maasgouw mooier!