HOME  |  Wonen & Leven  |  Nieuws  |  Begrotingsvergadering gemeente Maasgouw

Begrotingsvergadering gemeente Maasgouw

Dit item is in het archief geplaatst op 28-11-2018

Samen op weg naar een duurzaam Maasgouw. Dat is de titel van de Programmabegroting 2019. Op donderdag 8 november wordt de begroting door de gemeenteraad behandeld. U bent hierbij van harte welkom.

“Samen” en “Duurzaam” zijn de kernwoorden van de Programmabegroting 2019. We beschrijven hierin hoe we samen met onze inwoners, verenigingen, ondernemers en andere organisaties stappen willen zetten op het gebied van bijvoorbeeld duurzaamheid. Duurzaamheid op het gebied van milieu, maar zeker ook op het gebied van het verbinden van waardevolle partners. Hierdoor kunnen we maximaal inspelen op de veranderende omgeving. De gemaakte (financiële) keuzes in de begroting zijn op deze visie gebaseerd.

In de Programmabegroting 2019 staat waar het komend jaar geld naar toe gaat en hoeveel. Als gemeente hebben we natuurlijk ook inkomsten. Ook dit staat in de begroting.

De volledige begroting is ingedeeld in vier programma’s met overkoepelende thema’s uit het op 29 mei van dit jaar vastgestelde coalitieprogramma. Van deze doelstellingen leest u voor welke activiteiten en projecten geld wordt vrijgemaakt om ze te realiseren.

Algemene reserve

Gemeente Maasgouw heeft een vrij besteedbaar eigen vermogen. Deze algemene reserve dient als buffer voor financiële tegenvallers. De gemeente Maasgouw beschikt, door een sober en doelmatig beleid, over voldoende reserves om toekomstige, onverwachte financiële tegenvallers op te vangen.

Laag belastingniveau ook in 2019

De raad beslist in december over de hoogte van de diverse belastingen. Op basis van de huidige inzichten en de goede financiële positie zal de belastingdruk in Maasgouw, zeker ten opzichte van andere gemeenten, laag blijven.

Activiteiten en projecten

Wilt u weten op welke doelen, thema’s en projecten in 2019 het accent ligt? Onderaan deze pagina kunt u de themapagina over de begroting downloaden. Daarnaast vindt u hier de volledige Programmabegroting.