HOME  |  Wonen & Leven  |  Nieuws  |  Back on Track: nieuw programma om uithuisplaatsing te voorkomen

Back on Track: nieuw programma om uithuisplaatsing te voorkomen (12-09-2017)

Dit item is in het archief geplaatst op 03-10-2017

Vrijdag 8 september is het startschot gegeven voor het project Back on Track in Maasgouw, Roermond, Echt-Susteren en Roerdalen (Midden-Limburg Oost). Uithuisplaatsing van een jongere is bijzonder ingrijpend, zeker als het om gesloten plaatsing gaat. Het doel van het programma is om het aantal uithuisplaatsingen terug te dringen of de duur te bekorten. Verwijzers uit de regio kunnen vanaf eind 2017 nieuwe gezinnen aanmelden voor Back on Track.

Wethouder Smeets-Palmen: ‘Back on Track bestaat uit een innovatief programma waarbij integraal naar het probleem gekeken wordt. We hebben positieve verwachtingen dat met deze opzet gezinnen geholpen kunnen worden.’

Back on Track als pilot

De komende 2 jaar gaan zo’n 30 gezinnen uit de regio Midden-Limburg Oost meedoen aan de pilot. De beoogde deelnemers zijn gezinnen met jongeren die ernstig zijn vastgelopen. Bijvoorbeeld vanwege heftige conflicten, spijbelen, voortijdig schoolverlaten, drugsgebruik, agressie, overlast, criminaliteit en zwerfgedrag. Als alternatief voor uithuisplaatsing (of om een uithuisplaatsing te bekorten) krijgen deze jongeren en hun ouders een intensief programma aangeboden. De nadruk ligt op samenwerking binnen het gezin en ook belangrijke personen uit het netwerk doen mee. Het gaat erom dat de jongere en het gezin na dit traject weer op eigen kracht verder kunnen met hun leven.

Meerdere fasen

Back on Track kent meerdere fasen. In de eerste fase draait het om opbouwen van een relatie en het motiveren van de jongere en zijn netwerk. Ook start een oudertraining waarin ouders kennis maken met een andere manier van opvoeden. De tweede fase speelt zich af in de Ardennen waar het gezin een nieuwe start gaat maken in een afgelegen omgeving. De deelnemers doen in een lang weekend nieuwe ervaringen op waardoor ze meer inzicht krijgen in elkaar en elkaars hulpvragen. Daarna gaat het gezin nog circa 3 maanden thuis met dit plan aan de slag, gecoacht door hun hulpverlener. Het is een intensief ambulant traject met gezinstherapie en trainingen op maat. De ouders vervolgen  de oudertraining ‘Nieuwe Autoriteit’ waarin ze leren om hun opvoedstijl aan te passen.

Back on Track is ontwikkeld door Rubicon Jeugdzorg en Bijzonder Jeugdwerk. De specifieke expertises van Bijzonder Jeugdwerk (ervarend leren) en van Rubicon Jeugdzorg(oudertraining) sluiten in dit programma naadloos op elkaar aan.