HOME  |  Wonen & Leven  |  Nieuws  |  AVG-programma wel of niet verlengen?

AVG-programma wel of niet verlengen?

Dit item is in het archief geplaatst op 28-10-2019

Verschillende verenigingen en stichtingen hebben in mei vorig jaar een informatieavond over de privacybescherming (AVG) in het verenigingsleven bezocht. De bijeenkomst was georganiseerd door de gemeente Maasgouw in samenwerking met het Huis voor de Sport. Veel verenigingen en stichtingen hebben daarna gebruik gemaakt van het AVG-programma van de Stichting AVG voor Verenigingen.

Wat is AVG?

Dankzij het AVG-programma hebben clubs zich op de privacywet kunnen voorbereiden. Met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is de bescherming van persoonsgegevens in alle landen van de EU hetzelfde geregeld. De AVG is vanaf 25 mei 2018 van start gegaan.

Verlengen of niet?

Nu is het aan de verenigingen om te bekijken of het AVG-programma van de Stichting AVG voor Verenigingen gecontinueerd moet worden. Voldoet uw club aan de privacywet en heeft de AVG doorlopend de aandacht? Dan hoeft u het AVG-programma in principe niet te verlengen. De gegevens worden dan nog tot 30 oktober bewaard. Daarna worden ze vernietigd. Uw vereniging kan dan geen gebruik meer maken van het AVG-programma.

Heeft uw club alleen het stappenplan van Stichting AVG voor Verenigingen doorlopen en heeft uw vereniging daarna geen aandacht meer gehad voor de privacywet? Dan kan het AVG-programma wellicht nog helpen om de privacy bij uw club wel op orde te krijgen. Het is overigens wettelijk niet verplicht om dit programma te gebruiken. Na 30 september zijn er kosten verbonden aan het gebruik van het AVG-programma.

Informatie

Voor meer informatie over het wel of niet beƫindigen van het AVG-programma van de Stichting AVG voor Verenigingen kunt u terecht bij het Huis voor de Sport via telefoonnummer (046) 477 05 90.