HOME  |  Wonen & Leven  |  Nieuws  |  Asbestdaken verwijderen en subsidiemogelijkheden

Asbestdaken verwijderen en subsidiemogelijkheden (08-08-2017)

Dit item is in het archief geplaatst op 29-08-2017
Asbest

Vanaf 2024 is het niet meer toegestaan om asbestdaken te bezitten vanwege het risico op vrijkomende asbestvezels. Het verbod geldt voor daken die in contact komen met de buitenlucht, zoals golfplaten en dakleien. Asbesthoudend materiaal aan de binnenkant van gebouwen vallen niet onder het verbod.

Verwaarloosde asbestdaken

Is een asbestdak in een heel slechte toestand of verwaarloosd? Dan kan de gemeente nu al eisen om het dak meteen te (laten) verwijderen. Eigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor de verwijdering van asbest. Als particulier mag u maximaal 35 m2 asbestdak dat in goede toestand is zelf verwijderen. In andere gevallen moet een gecertificeerd bedrijf dit doen. Zo mogen particulieren bijvoorbeeld nóóit zelf dakleien verwijderen.

Materiaal met asbest (laten) verwijderen

Als het asbest in materiaal zit en er niets mee gebeurt, is verwijdering niet nodig. Zit het asbest niet in materiaal dan kunnen de asbestvezels snel vrij komen. In dat geval moet u het afschermen of (laten) verwijderen. Huurt u een woning? Dan is de verhuurder verantwoordelijk voor asbestverwijdering.

Inventarisatie asbest

Voor de start van renovatie- of sloopwerkzaamheden moet duidelijk zijn of er asbest in het gebouw zit en waar en hoe de situatie is. U schakelt hiervoor een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf in dat met een rapport komt. Hoe hoger het risico, hoe zwaarder de maatregelen.

Sloopmelding

Als u asbest gaat verwijderen dan moet u dit altijd melden bij de gemeente. U moet dan een sloopmelding doen. Dit kunt u doen via Omgevingsloket online. Uw aanvraag komt dan automatisch bij de gemeente terecht. De sloopmelding moet u 4 weken voor aanvang van de sloopwerkzaamheden indienen. 2 dagen voor aanvang van de werkzaamheden moet u aan de gemeente kenbaar maken dat u gaat starten met slopen.

Subsidieregeling

Als u degene bent die de rekening betaalt, kunt u subsidie aanvragen. De factuur moet dan op uw naam staan. De subsidie bedraagt €4,50 per m2 verwijderd asbestdak met een maximum van €25.000 per adres. U kunt alleen in aanmerking komen voor de subsidie als de oppervlakte van het geïnventariseerde asbestdak meer dan 35 m2 bedraagt. Dakbeschot komt niet in aanmerking voor deze regeling. Gecertificeerde saneringsbedrijven kennen de regeling en helpen u met de aanvraag. Meer informatie over de subsidieregeling kunt u nalezen via www.infomil.nl of www.rvo.nl.