HOME  |  Wonen & Leven  |  Nieuws  |  Armoede en stress

Armoede en stress

Dit item is in het archief geplaatst op 18-10-2018
Armoedeconferentie

Stress speelt een belangrijke rol bij mensen met een klein budget (door een laag inkomen en/of  schulden). Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat armoede het denken van iemand zo overneemt, dat hij/zij minder ruimte over heeft om aan andere dingen te denken.

Mensen die rond moeten komen van een klein budget zijn constant bezig met vragen zoals ‘hoe moet ik de rekening betalen?’ en “waar haal ik geld vandaan om de rest van de week te kunnen eten?”. Deze gedachten zijn er constant bewust en onbewust, waardoor mensen die een gebrek aan geld ervaren zich minder goed kunnen concentreren op andere dingen. Zij nemen vaak andere beslissingen. Uit onderzoek is gebleken dat hun keuzes gericht zijn op de korte termijn. Ze komen hierdoor zelfs vaak in diepere schulden terecht, in plaats van uit de schulden.

Regionale armoedeconferentie

De rol van stress bij armoede was het centrale thema van de regionale armoedeconferentie die gemeente Maasgouw samen met de andere gemeenten in Midden-Limburg en De Pijler op 4 september heeft georganiseerd. Onder leiding van lector schulden en incasso Nadja Jungmann werd met samenwerkingspartners gesproken wat de stressfactor betekent in de aanpak van armoede. Als vervolg op de conferentie  wordt door de gemeente Maasgouw met de samenwerkingspartners een denktank gevormd om het armoedebeleid te evalueren en waar nodig aan te passen. Daarnaast wordt bekeken hoe deze nieuwe kennis over de gevolgen van stress en armoede, in de benadering van inwoners binnen de gemeente Maasgouw meer vorm kan krijgen.