HOME  |  Wonen & Leven  |  Nieuws  |  Afvalstoffenheffing

Afvalstoffenheffing

Dit item is in het archief geplaatst op 26-10-2018

De gemeente  heeft het ophalen van de huishoudelijke afvalstoffen ondergebracht bij afvalverwerker RD Maasland. Deze zorgt ervoor dat het restafval en het GFT-afval tweewekelijks wordt opgehaald.

In de ene week wordt het restafval opgehaald en in de andere week het GFT-afval. De kosten die dit met zich meebrengt worden bij u in rekening gebracht. Ieder huishouden ontvangt hiervoor jaarlijks een aanslag afvalstoffenheffing.

Het versturen en innen van deze heffing heeft de gemeente overgedragen aan Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW). Van deze organisatie ontvangt u jaarlijks de aanslag gemeentelijke- en waterschapsbelastingen. Op deze aanslag vindt u ook de afvalstoffenheffing terug.

De afvalstoffenheffing bestaat uit een basisbedrag en een opslag voor de restcontainer en de GFT-container. Welk bedrag u moet betalen, is afhankelijk van de grootte (volume) van de containers waarvoor u heeft gekozen. Voor dit bedrag kunt u de restafvalcontainer 14 keer per jaar aanbieden en de GFT-container 26 keer. Biedt u de restafvalcontainer vaker in een jaar aan, dan ontvangt u voor deze extra ledigingen na afloop van het jaar een aanvullende heffing.

Als u vragen hebt, kunt u bij de onderstaande organisaties terecht.

Aanslag afvalstoffenheffing

Met vragen over de aanslag afvalstoffenheffing kunt u zich wenden tot BsGW. Deze is bereikbaar via telefoonnummer 088-8420420 of via uw persoonlijke pagina op www.bsgw.nl .Ook als u het niet eens bent met de hoogte van de afvalstoffenheffing kunt u terecht bij BsGW. Via uw persoonlijke pagina op www.bsgw.nl dient u eenvoudig een bezwaarschrift in.

Vrijstelling in verband met medische indicatie

Hebt u extra huishoudelijk afval door een medische oorzaak? Dan kunt u in aanmerking komen voor een gedeeltelijke vrijstelling van de afvalstoffenheffing. Een aanvraag hiervoor dient u in bij BsGW. Het aanvraagformulier hiervoor vindt u op www.bsgw.nl of vraagt u telefonisch aan via 088-8420420.

Omwisseling containers

Als u uw container om wil ruilen voor een kleiner of groter formaat dan kunt u dit regelen via de site van de gemeente Maasgouw www.gemeentemaasgouw.nl  (directe link) of de site van RD Maasland www.rdmaasland.nl.  Op deze sites vindt u ook meer informatie hierover.

Informatie over ledigingen in het lopend jaar

Als u graag wilt weten hoe vaak u uw containers aan de straat heeft gezet, dan kunt u zich wenden tot de gemeente  via telefoonnummer 0475-852500.  Houd uw legitimatiebewijs bij de hand als u telefonisch contact opneemt.

Vragen met betrekking tot de container

Voor vragen over uw container die verband houden met diefstal, verbranding of defecten kunt u terecht bij RD Maasland, bereikbaar via  info@rdmaasland.nl of telefonisch via 0475-594632.