HOME  |  Wonen & Leven  |  Nieuws  |  Aanvragen subsidie voor verenigingen

Aanvragen subsidie voor verenigingen (12-04-2021)

subsidieaanvraag

Verenigingen die voldoen aan de voorwaarden in de deelverordeningen kunnen vanaf vandaag subsidie aanvragen voor 2022 en 2023 voor hun activiteiten. Hiervoor kunt u gebruik maken van het aanvraagformulier. Dit formulier moet uiterlijk 1 juni 2021 bij ons binnen zijn.

Subsidiedeelverordeningen opnieuw vastgesteld

In de collegevergadering van 30 maart 2021 zijn de subsidiedeelverordeningen van de gemeente Maasgouw opnieuw vastgesteld. Deze zijn van kracht per 1 januari 2022 en gelden voor de beoordeling van uw subsidieaanvraag van 2022-2023. U vindt de deelverordeningen onderaan op deze pagina. Verenigingen die aangeschreven zijn, vinden in de begeleidende brief welke deelverordening voor die organisatie geldt.

Aanvraagformulier

Hier vindt u het online aanvraagformulier voor subsidie. U vult deze digitaal in, maar u moet deze wel printen en ondertekenen. Ook voegt u de gevraagde bijlagen toe. De complete aanvraag kunt u ons per post toesturen of inscannen en mailen. 

Ga direct naar het aanvraagformulier

Meer weten?

In de begeleidende brief vindt u toelichting over de aanvraag. 

Heeft u andere vragen? Neem dan contact op met mevrouw Daniëlla Daelmans, team Sociaal Domein, via telefoonnummer (0475) 85 25 00, e-mail d.daelmans@gemeentemaasgouw.nl