HOME  |  Wonen & Leven  |  Nieuws  |  Aanvragen koninklijke onderscheiding

Aanvragen koninklijke onderscheiding (30-04-2021)

Dit item is in het archief geplaatst op 16-06-2021
koninklijke onderscheiding

Burgemeester Stef Strous heeft op 26 april weer 4 inwoners van onze gemeente mogen onderscheiden tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Als u in uw omgeving ook iemand kent die u voor zou willen dragen voor een koninklijke onderscheiding, dan nodigen wij u uit om hierover met ons in gesprek te gaan.

Verdiensten

Voor toekenning van een koninklijke onderscheiding ligt sinds Koninginnedag 1996 de nadruk op de maatschappelijke verdiensten. Dit zijn de bijzondere persoonlijke verdiensten of prestaties van iemand voor de gemeenschap; plaatselijk, regionaal of zelfs landelijk. Het gaat erom ‘de stille krachten’ te vinden. Dan gaat het om vrijwilligers, bestuursleden of initiators die jarenlang onbetaald klaarstaan voor de gemeenschap. Burgemeester Strous roept verenigingen, instellingen, maatschappelijke organisaties en ook burgers op hem op zulke mensen attent te maken.

Aanvraagprocedure

Een aanvraag voor een koninklijke onderscheiding voor de Lintjesregen van 2022 moet, voorzien van alle benodigde gegevens, uiterlijk 15 juni 2021 worden ingediend. Maar hoe éérder u de aanvraag indient, hoe kleiner de kans is dat deze door omstandigheden, zoals het aanvullen van gegevens of ontbrekende stukken, niet op tijd doorgezonden kan worden. Koninklijke onderscheidingen kunnen ook tussentijds worden aangevraagd. U moet dan rekening houden met een doorlooptijd van 6 maanden na het indienen van het voorstel.

Meer informatie

Meer informatie over de criteria waaraan een aanvraag moet voldoen vindt u op de website www.lintjes.nl. U kunt ook contact opnemen met mevrouw  Mariëtte van den Brink van de gemeente Maasgouw via telefoonnummer (0475) 25 51 74 of stuur een email naar lintjes@gemeentemaasgouw.nl. Wij raden u aan om in een vroegtijdig stadium met haar te overleggen over een eventuele aanvraag.