HOME  |  Wonen & Leven  |  Nieuws  |  Aanvraag koninklijke onderscheiding

Aanvraag koninklijke onderscheiding

Dit item is in het archief geplaatst op 30-03-2020

Jaarlijks worden er tijdens de traditionele lintjesregen burgers gedecoreerd die een bijzondere plaats innemen in onze samenleving.

Voor toekenning van een Koninklijke onderscheiding ligt sinds Koninginnedag 1996 de nadruk op de maatschappelijke verdiensten. Dit zijn de bijzondere persoonlijke verdiensten of prestaties van iemand ten behoeve van de gemeenschap; plaatselijk, regionaal of zelfs landelijk. Het gaat erom 'de stille krachten' te vinden. Dit zijn bijvoorbeeld vrijwilligers, bestuursleden, initiators, etc. die jarenlang onbetaald klaarstaan voor de gemeenschap.

Oproep burgemeester

Burgemeester Strous roept verenigingen, instellingen, maatschappelijke organisaties en ook burgers op hem op zulke mensen attent te maken. Voor meer informatie over de mogelijkheden om iemand voor een Koninklijke onderscheiding voor te dragen en de manier waarop dit kan worden gedaan, kunt u terecht bij Mariëtte van den Brink. Wij raden u aan om in een vroegtijdig stadium met haar te overleggen over een eventuele aanvraag.

Aanvraagprocedure

Een aanvraag voor een Koninklijke onderscheiding voor de lintjesregen van 2021 moet, voorzien van alle benodigde gegevens, uiterlijk 15 juni 2020 worden ingediend. Maar hoe éérder u de aanvraag indient, hoe kleiner de kans dat deze door omstandigheden, zoals het aanvullen van gegevens of ontbrekende stukken, niet op tijd doorgezonden kan worden. Meer informatie over de criteria waaraan een aanvraag moet voldoen, vindt u op www.lintjes.nl.

Koninklijke onderscheidingen kunnen ook tussentijds worden aangevraagd. U moet dan rekening houden met een doorlooptijd van 6 maanden na het indienen van het voorstel.

Meer informatie

Voor informatie kunt u bellen met Mariëtte van den Brink via telefoonnummer (0475) 25 51 74 of mailen naar lintjes@gemeentemaasgouw.nl.