HOME  |  Wonen & Leven  |  Nieuws  |  Aanvraag Koninklijke onderscheiding

Aanvraag Koninklijke onderscheiding

Dit item is in het archief geplaatst op 05-06-2019

Voor toekenning van een Koninklijke onderscheiding ligt sinds Koninginnedag 1996 de nadruk op de maatschappelijke verdiensten. Dit zijn de bijzondere persoonlijke verdiensten of prestaties van iemand ten behoeve van de gemeenschap: plaatselijk, regionaal of zelfs landelijk.

Het gaat erom ‘de stille krachten’ te vinden. Dit zijn de vrijwilligers, bestuursleden en initiators die jarenlang onbetaald klaarstaan voor de gemeenschap. Burgemeester Strous roept verenigingen, instellingen, maatschappelijke organisaties en ook burgers op hem op zulke mensen te attenderen.

Aanvraagprocedure

Een aanvraag voor een Koninklijke onderscheiding voor de Lintjesregen van 2020 moet, voorzien van alle benodigde gegevens, vóór 1 juli 2019 worden ingediend. Maar, hoe eerder u de aanvraag indient, hoe beter. Koninklijke onderscheidingen kunnen ook tussentijds worden aangevraagd. U moet dan rekening houden met een doorlooptijd van 6 maanden na het indienen van het voorstel.

Informatie

Informatie over de mogelijkheden om iemand voor een Koninklijke onderscheiding voor te dragen en de manier waarop dit kan worden gedaan, wordt gegeven door Mariëtte van den Brink, telefoonnummer; (0475) 85 28 03 of via m.vandenbrink@gemeentemaasgouw.nl. Wij raden u aan om in een vroegtijdig stadium met haar te overleggen over een eventuele aanvraag.

Aanvraagcriteria

Meer informatie over de criteria waaraan een aanvraag moet voldoen, vindt u op http://www.lintjes.nl