HOME  |  Wonen & Leven  |  Nieuws  |  Aanpassingen subsidiedeelverordeningen voor verenigingen

Aanpassingen subsidiedeelverordeningen voor verenigingen (04-02-2021)

Dit item is in het archief geplaatst op 26-02-2021

Vorig jaar is wethouder Snijckers in gesprek gegaan met verenigingen in Maasgouw om samen te spreken over de toekomst van het verenigingsleven in onze gemeente. In deze gesprekken is onder andere door verenigingen aandacht gevraagd voor de subsidiecriteria. Dit heeft geleid tot aanpassingen in de subsidiedeelverordeningen. Deze 'onderhoudsronde' hebben wij ook gebruikt om meer harmonisatie en vereenvoudiging te realiseren. Hier kunt u tot en met 24 februari op reageren.

Reageren

Als bijlage vindt u de voorgenomen aanpassingen in de subsidiedeelverordeningen. U kunt hierover nog een zienswijze indienen bij burgemeester en wethouders. Dit is mogelijk tot en met woensdag 24 februari 2021 via info@gemeentemaasgouw.nl. Als onderwerp kunt u aangeven ‘Zienswijze subsidie’.

Vervolg

Alle ingekomen zienswijzen worden door het college van burgemeester en wethouders gewogen. Daarna worden de subsidiedeelverordeningen definitief vastgesteld. De nieuwe verordeningen treden per 2022 in werking en zijn van toepassing op de subsidieaanvragen voor de subsidieperiode 2022 en 2023. Deze aanvragen zullen medio april verstuurd worden. U moet deze voor 1 juni 2021 indienen. Alle verenigingen ontvangen deze week een brief hierover.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de heer Theunissen of mevrouw Daelmans via (0475) 85 25 00.

Bijlagen