HOME  |  Wonen & Leven  |  Nieuws  |  Aangepaste deelverordening Subsidie Evenementen

Aangepaste deelverordening Subsidie Evenementen

Dit item is in het archief geplaatst op 05-02-2019

Organiseert u een evenement, of wilt u dat in gaan doen? Dan is dit belangrijke informatie voor u. De gemeente heeft een nieuwe subsidievoorwaarde toegevoegd aan de deelverordening Subsidie Evenementen.

De wijziging houdt in dat er aan een evenementenorganisatie maximaal twee maal per kalenderjaar een evenementensubsidie wordt verleend voor een evenement in dezelfde kern. Wel wordt de aanvrager gevraagd om aan te tonen dat er een substantieel verschil is qua aard en omvang van beide evenementen.

Met deze aanpassing wil de gemeente organisaties stimuleren om categorie 2 evenementen te organiseren. Dit zijn evenementen die bijdragen aan de profilering, de levendigheid en de (toeristische) aantrekkelijkheid van onze gemeente. Categorie 2 evenementen zijn nieuwe of reguliere evenementen met een bredere regionale uitstraling. Deze evenementen dragen bij aan een economische spin off voor de gemeente, zijn imagoversterkend en hebben bij voorkeur een bezoekersaantal van meer dan 1500.

Deze aangepaste deelverordening treedt op 4 januari in werking.