HOME  |  Wonen & Leven  |  Nieuws

Nieuws

Elke week het laatste nieuws van de gemeente Maasgouw in uw mailbox? Abonneer u dan op onze digitale nieuwsbrief.

 • Spreekuur Sociaal wijkteam in april en mei

  (25-04-2018)

  In april en mei is in verband met Koningsdag, Hemelvaart en Pinksteren het inloopspreekuur van het Sociaal wijkteam gewijzigd.

 • Gemeente Maasgouw dient beroep in tegen revisievergunning De Heus

  (25-04-2018)

  De gemeente Maasgouw heeft beroep ingediend tegen de revisievergunning die de provincie Limburg heeft afgegeven aan diervoederbedrijf De Heus in Maasbracht. Het college van burgemeester en wethouders vindt dat de revisievergunning onvoldoende rekening houdt met het woon- en leefklimaat van de inwoners van de gemeente. Ook vindt zij dat de aanvraag en de vergunning op onzorgvuldige wijze tot stand zijn gekomen. Daarom vraagt de gemeente nu aan de rechter om de vergunning te vernietigen.

 • Dodenherdenking 2018

  (25-04-2018)
  Nederlandse vlag halfstok

  Op vrijdag 4 mei vindt de gemeentelijke herdenking van de oorlogsslachtoffers plaats in Linne.

 • Statushouders opgeleid in Werken in het groen

  (25-04-2018)
  Statushouders aan het werk in de groenvoorziening

  Ongeveer een jaar geleden is een aantal statushouders uit Maasgouw gestart met de MBO-1-opleiding ‘Werken in het groen’. Op vrijdag 20 juni ronden 4 statushouders deze opleiding af met een praktijkexamen. Het theoriegedeelte hebben ze al eerder gehaald. De opleiding volgden ze in combinatie met het werken in het wijkteam van de gemeente Maasgouw.

 • Onderzoek natuurgebieden

  (25-04-2018)
  Studenten HAS op de Beegderheide

  Studenten van de HAS in Den Bosch gaan de komende weken onderzoek verrichten op de Hornerheide, rondom het Drinkwaterspaarbekken De Lange Vlieter, landgoed Exaten en de Beegderheide. Zij doen dit onder begeleiding van Bosgroep Zuid Nederland en in samenspraak met de belangrijkste grondeigenaren van het gebied: Waterleidingmaatschappij Limburg, Stichting het Limburgs Landschap, de heer Magnée en de gemeenten Leudal en Maasgouw.

 • Wadi’s Stevensweerterweg

  (25-04-2018)
  De Koninginnepage

  Afname biodiversiteit

  Het aantal insecten neemt al jaren dramatisch af in Nederland. 75% van alle insecten is de afgelopen 30 jaar verdwenen. De laatste 50 jaar zijn 20 vlindersoorten uitgestorven. Maar ook met andere soorten, zoals bijen en hommels, gaat het slecht. Dit is ongunstig voor de insecten zelf, maar ook voor veel vogelsoorten die ervan leven. Daar willen we wat aan doen.

 • Wilt u meehelpen aan het verbeteren van het fietsknooppuntensysteem?

  (25-04-2018)
  Fietsers op het fietspad

  In Noord- en Midden-Limburg is sinds 2010 een fietsknooppuntensysteem van 1500 kilometer aangelegd. Dit wordt beheerd en onderhouden door Routebureau Noord- en Midden-Limburg. Zij doen dit ook in onze gemeente.

 • Wat kunnen wij nog meer met 12 miljoen funshoppers?

  (25-04-2018)

  Bent u ondernemer in toerisme en recreatie in Limburg? Wilt u meedenken over de potentie van toerisme en recreatie in Midden-Limburg? Kom dan op 7 mei naar een bijeenkomst bij Roompot Weerterbergen. Hier kunt u meepraten met de politiek over de toekomst van deze belangrijke regio en aanhaken bij de toekomstige ontwikkelingen. Er wordt een nieuwe subsidieregeling voor u als ondernemer toegelicht. Ook deelt een aantal succesvolle collega’s hun ervaringen. En wellicht dat dan tevens een eerste tipje van de sluier opgelicht kan worden over de nieuwe attractie die in de regio ontwikkeld gaat worden!

 • Gezocht: enthousiaste vrijwilliger voor een lieve dame die van uitstapjes houdt

  (25-04-2018)
  Logo Steunpunt Vrijwilligers

  Het Steunpunt Vrijwilligers Maasgouw helpt mensen bij het vinden van prettig en zinvol vrijwilligerswerk. Tevens helpt het organisaties bij het vinden en binden van geschikte en gemotiveerde vrijwilligers. Ook geeft het Steunpunt informatie en advies over vrijwilligerswerk. Inschrijving en bemiddeling zijn kosteloos.

 • Koninklijke Nederlandsche Motorboot Club met zestig luxe motorjachten in Maasbracht tijdens Koningsweekend

  (23-04-2018)

  Op Koningsdag, vrijdag 27 april, komen leden van de Koninklijke Nederlandsche Motorboot Club met ca. 60 motorjachten naar Maasbracht voor hun jaarlijkse seizoensopening.

 • Wijziging inzameling afval ivm Koningsdag

  (23-04-2018)

  In verband met Koningsdag wijzigt de inzameldag van het GFT-afval. De vrijdagroute van 27 april wordt verplaatst naar zaterdag 28 april 2018.

 • Brede coalitie Lokaal Belang - CDA - VVD

  (20-04-2018)

  Informateur Johan Lalieu (lijsttrekker Lokaal Belang) heeft de informatiefase in de gemeente Maasgouw afgerond en maakt bekend dat een brede coalitie gevormd gaat worden van Lokaal Belang, CDA en VVD. Gezamenlijk hebben deze partijen 14 van de 19 zetels in de gemeenteraad van Maasgouw.

 • Goed gesprek met onze dorpsraden

  (18-04-2018)
  gele memo-blaadjes met ideeën op flipover geplakt

  Sinds 2015 komen inwoners uit verschillende dorpsoverleggen en ambtenaren van de gemeente Maasgouw regelmatig bij elkaar om te praten over burgerparticipatie. Doel van deze bijeenkomsten is de samenwerking tussen inwoners en gemeente te verbeteren voor een optimale invulling van inwonersbehoeften en leefomgeving.

 • WhatsApp-borden geplaatst

  (18-04-2018)
  Burgemeester Strous en de heer Mooren bevestigen laatste WhatsApp-bord

  Misschien heeft u ze al zien staan, de nieuwe WhatsApp-borden die zijn geplaatst in alle dorpen van Maasgouw. De borden staan op strategische plekken bij toegangswegen en maken inbrekers en andere overlastplegers er op attent dat er een BuurtWhatsApp-groep actief is. Maandag 9 april werd in Linne het laatste bord geplaatst.

 • Besteding Stevolgelden en burgerparticipatie in openbare ruimte Ohé en Laak

  (18-04-2018)

  Ter compensatie van de overlast is bij de ontgrindingen in de omgeving van Stevensweert en Ohé en Laak voor elke ton gewonnen grind, geld in een fonds gestopt. Onlangs heeft de gemeenteraad besloten om deze zogenaamde Stevolgelden, die nog steeds in reserve staan, vrij te maken voor Stevensweert en Ohé en Laak.

 • Viering Koningsdag 2018

  (18-04-2018)
  Nederlandse vlag met oranje wimpel

  Op vrijdag 27 april vindt de viering van Koningsdag van de gemeente Maasgouw plaats in Beegden. Het gemeentebestuur nodigt alle inwoners uit die een Koninklijke onderscheiding hebben ontvangen. Ook collegeleden en raadsleden zijn aanwezig op deze feestelijke bijeenkomst.

 • Schone Maas

  (18-04-2018)
  Vrijwilligers met vuilniszakken en grijpstokken

  Na een hoogwaterperiode blijft op de oevers van de Maas veel zwerfafval achter. Dit is niet alleen erg lelijk, het is ook gevaarlijk voor dieren die dit afval opeten of zich eraan verwonden. Ook in het water is het afval een probleem. Hier draagt het bij aan de steeds groter wordende vervuiling van het water met plastic, de zogenaamde ‘plastic soep’.

 • Informatieavond nieuwe privacywetgeving (AVG)

  (18-04-2018)

  Op 25 mei 2018 treedt de nieuwe privacy wetgeving (AVG) in werking. Met deze AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) worden de regels rondom het gebruik van persoonsgegevens aangescherpt. Op grond hiervan moeten organisaties, stichtingen en verenigingen voldoen aan een bepaalde mate van privacybescherming voor de gegevens van leden en vrijwilligers die zij in hun administratie hebben.

 • Geslaagde Dikke Banden Race in Brachterbeek

  (18-04-2018)
  Wethouder Math Wilms geeft het startschot

  Op zondag 8 april vond tijdens de jeugdwielerronde in Brachterbeek de Decathlon Dikke Banden Race plaats.

 • Correctie watertappunten

  (18-04-2018)
  Meisje drinkt aan watertappunt

  Vorige week heeft in VIA Maasgouw een overzicht gestaan van de watertappunten in onze gemeente. Dit overzicht was helaas niet compleet.

 • Wijziging inzameling afval in verband met Koningsdag (27 april)

  (18-04-2018)
  Logo Reinigingsdienst Maasland

  In verband met Koningsdag wordt de vrijdagroute inzameling afval verplaatst naar zaterdag 28 april.

 • Bijeenkomst veteranen Maasgouw

  (18-04-2018)
  Logo Nederlandse Veteranen Maasgouw

  Gemeente Maasgouw heeft veel waardering voor het risicovolle werk dat veteranen verrichten en hebben verricht voor onze samenleving.

 • Gezocht: penningmeester voor Gemeenschapshuis Baekerhoes

  (18-04-2018)
  Logo Steunpunt Vrijwilligers

  Het Steunpunt Vrijwilligers Maasgouw helpt mensen bij het vinden van prettig en zinvol vrijwilligerswerk. Tevens helpt het organisaties bij het vinden en binden van geschikte en gemotiveerde vrijwilligers. Ook geeft het Steunpunt informatie en advies over vrijwilligerswerk. Inschrijving en bemiddeling zijn kosteloos.

 • Gezocht: actieve vrijwilliger voor 50-jarige Stef

  (11-04-2018)
  Logo Steunpunt Vrijwilligers

  Het Steunpunt Vrijwilligers Maasgouw helpt mensen bij het vinden van prettig en zinvol vrijwilligerswerk. Tevens helpt het organisaties bij het vinden en binden van geschikte en gemotiveerde vrijwilligers. Ook geeft het Steunpunt informatie en advies over vrijwilligerswerk. Inschrijving en bemiddeling zijn kosteloos.

 • Hou je aan de snelheidslimiet

  (11-04-2018)
  Kinderen met snelheidsbord van 30 kilometer

  Iedereen rijdt weleens net iets harder dan toegestaan. Soms bewust, om verloren tijd in te halen. Vaak onbewust, omdat we onze snelheid gewoon niet in de gaten hebben. Een paar kilometer boven de limiet lijkt onschuldig, maar kan al gauw ernstige gevolgen hebben. Zeker in de drukke bebouwde kom. Daar heb je te maken met fietsers, oudere voetgangers en spelende kinderen. Die gedragen zich niet altijd voorspelbaar. Maar bij een aanrijding is de kans wel heel groot dat ze ernstig gewond raken. Of erger…

 • Resultaten onderzoek over kermissen bekend

  (11-04-2018)
  Meisjes in botsauto

  Een tijdje geleden hebben we onderzoek gedaan naar uw mening over kermissen. Ook in Maasgouw lopen de bezoekersaantallen van kermissen terug. Is dit evenement nog wel van deze tijd? Of moet dit anders worden ingevuld? Op zulke vragen probeerden we antwoord te krijgen in dit onderzoek.

 • Succesvolle voorjaarsbijeenkomst voor sport-, cultuur- en jeugdclubs

  (11-04-2018)

  Op 27 maart vond er een bijeenkomst plaats voor sport-, cultuur- en jeugdclubs. Vrijwilligersnet Nederland, het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en de gemeente Maasgouw gaven wetenswaardige presentaties over verschillende onderwerpen. Hieronder volgt een samenvatting van de 3 thema’s van deze avond.

 • Praat mee over de toekomst van toeristisch-recreatief Limburg

  (11-04-2018)

  Op maandag 23 april organiseert de Provincie Limburg een werksessies om met inwoners van Limburg te praten over de toekomst van het toerisme en de recreatie in onze provincie. De bijeenkomst is van 17.30 tot 20.30 uur in ECI Cultuurfabriek in Roermond. U bent van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen.

 • WML-watertappen weer aangesloten

  (11-04-2018)

  Met de lente voor de deur, worden de diverse WML-watertappunten in onze gemeente weer aangesloten. Vanaf komende week kunnen onze inwoners en bezoekers weer genieten van een lekker bekertje of flesje echt Limburgs kraanwater.

 • Maasgouw stelt zich kandidaat voor landelijke intocht Sinterklaas 2019

  (06-04-2018)

  De gemeente Maasgouw heeft zich bij de NTR aangemeld als gastheer voor de landelijk Sinterklaasintocht in 2019. Maasgouw wil de landelijke intocht in 2019 organiseren in de haven van Maasbracht. Vanwege een verbouwing van het gemeentehuis en een grote reconstructie in de oude kern van Maasbracht was een kandidaatstelling voor de intocht van 2018 niet mogelijk.

 • Tijdelijke wegafsluiting Oude Trambaan te Thorn

  (28-03-2018)

  Op 4 april worden er tussen 7.30 en 17.00 uur werkzaamheden uitgevoerd aan het riool aan de Oude Trambaan in Thorn ter hoogte van huisnummer 1 tot aan de Akker. Er is dan geen doorgaand verkeer mogelijk. De basisschool is bereikbaar via Eind. De wegomleiding loopt via de straten Eind, Schoolstraat en Akker. Deze route wordt met omleidingsborden aangegeven.

 • Uitslag gemeenteraadsverkiezingen en referendum

  (22-03-2018)

  Op 21 maart 2018 heeft 50,5% van de kiesgerechtigden inwoners gestemd voor de gemeenteraadsverkiezingen. De einduitslag is:

 • Vaststelling wegenlegger en grenzen van de bebouwde kom

  (22-03-2018)

  In de vergadering van 15 maart 2018 zijn de wegenlegger en de grenzen van de bebouwde kom binnen de gemeente Maasgouw vastgesteld. In de wegenlegger wordt bepaald welke wegen buiten de bebouwde kom openbaar zijn en wie hiervan de onderhoudsplicht heeft.

 • Uitkomsten enquête Duurzame Energie Initiatief Maasgouw

  (14-03-2018)

  Van 14 december tot 31 januari konden de inwoners van Maasgouw deelnemen aan een enquête over de wenselijkheid van een duurzame energie initiatief. De enquête werd gehouden door een aantal enthousiaste inwoners.

Archief