HOME  |  Wonen & Leven  |  Nieuws

Nieuws

Elke week het laatste nieuws van de gemeente Maasgouw in uw mailbox? Abonneer u dan op onze digitale nieuwsbrief.

 • Programmabegroting 2018 vastgesteld

  (14-11-2017)
  Screenshot prezi begroting 2018

  Veranderen – vernieuwen – verbeteren, dat is de titel van de Programmabegroting 2018. De gemeenteraad ontving de begroting uit handen van wethouder Math Wilms van Financiën.

 • Bouwwerkzaamheden gemeentehuis starten in december

  (14-11-2017)
  Impressie nieuwe gemeentehuis

  Vorige week is de definitieve gunning verstrekt voor de bouwtechnische werkzaamheden voor de opbouw van het gemeentehuis. Dit betekent dat we weten welke aannemers de verbouwing gaan doen. Zij bereiden nu de werkzaamheden voor door materiaal in te kopen en personeel in te huren.

 • Collectieve zorgverzekering

  (14-11-2017)

  Méér zorgvergoeding en toch minder betalen? Met de collectieve zorgverzekering van de gemeente kan dat! De gemeente Maasgouw biedt aan inwoners met een laag inkomen en hoge zorgkosten een collectieve zorgverzekering aan bij CZ. De collectieve verzekering geldt niet alleen voor bijstandsgerechtigden. Ook mensen met loon of uitkering tot 120% van de voor hen geldende bijstandsnorm kunnen gebruik maken van deze regeling.

 • Opening fiets- en wandelpad tussen Thorn en Wessem

  (14-11-2017)
  Leerlingen fietsend over het nieuwe fiets- en wandelpad tijdens de opening

  Donderdag 9 november is het nieuwe fiets- en wandelpad geopend. Dat gebeurde samen met leerlingen van groep 6 en 7 van basisschool Medardus uit Wessem en groep 7 en 8 van basisschool Koningsspil uit Thorn. Het nieuwe fiets- en wandelpad van bijna 3 kilometer legt een verbinding tussen Thorn en Wessem.

 • Nationaal Schoolontbijt bij de Maasparel in Stevensweert

  (14-11-2017)
  Leerlingen in gesprek met de burgemeester tijdens het Nationaal Schoolontbijt

  Donderdagochtend 9 november bracht burgemeester Stef Strous een bezoek aan basisschool de Maasparel in Stevensweert. Hier vond het Nationaal Schoolontbijt plaats.

 • Kunststof scheiden is en blijft belangrijk

  (14-11-2017)

  De gescheiden inzameling en recycling van kunststof verpakkingen in Nederland is heel succesvol. Dat is een goede prestatie van burgers, bedrijfsleven en de overheid. Hierdoor worden grondstoffen gerecycled en wordt CO2 bespaard. Het is dan ook belangrijk om hier mee door te gaan.

 • Chauffeurs en coördinatoren voor wensbus Maasgouw

  (14-11-2017)
  Logo Steunpunt Vrijwilligers Maasgouw

  De wensbus ondersteunt hulpbehoevenden binnen de gemeentegrenzen. Met de wensauto kunnen zij toch boodschappen doen, naar de huisarts, naar zorgvoorzieningen zoals een Huiskamer Plus of deelnemen aan sociale activiteiten. Hierdoor kunnen zij langer zelfstandig blijven en ontlast het ook hun omgeving.

 • Nieuwe subsidieregeling om meedoen in de samenleving te stimuleren

  (14-11-2017)

  Verenigingen en particulieren kunnen bij de gemeente een subsidie aanvragen voor initiatieven die er op gericht zijn de samenleving in sociaal-maatschappelijke zin te versterken. Denk hierbij aan initiatieven die de eenzaamheid tegen gaan, zoals eetpunten. U kunt daar samen van een vers bereide maaltijd genieten en er is tijd voor een praatje. Maar ook ontmoetingsmiddagen voor ouderen, zelfhulpgroepen, klusteams, administratieondersteuning of respijtzorg zijn goede voorbeelden.

 • Sociaal wijkteam: Het Algemeen Maatschappelijk Werk

  (14-11-2017)

  Bij het Sociaal wijkteam kunt u terecht met vragen over uw gezondheid, opvoeding, werk en inkomen, over voorzieningen en dagbesteding, maar ook over mantelzorg of eenzaamheid. Of als u iemand kent die ondersteuning nodig heeft. De partners van het sociale wijkteam stellen zich wekelijks voor. Deze week de medewerkers van Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW).

 • Gewijzigde tijd inloopspreekuur Sociaal wijkteam 21 november

  (13-11-2017)

  Het inloopspreekuur van het Sociaal wijkteam in het tijdelijke gemeentehuis in Maasbracht is op dinsdag 21 november van 9.45 uur tot 12.00 uur, in plaats van de gebruikelijke tijd van 09.00 tot 12.00 uur.

 • Reguliere reiniging en inspectiewerkzaamheden riolering

  (09-11-2017)

  In de gemeente Maasgouw voert Van den Akker Cleaning & Inspection Services B.V. de reiniging en inspectie uit aan het gemeentelijk hoofdriool. Om het afvoeren van rioolwater te kunnen waarborgen, wordt een gedeelte van het stelsel van de kernen Beegden, Heel, Linne, Maasbracht, Ohé en Laak, Thorn en Wessem in november 2017 gereinigd en geïnspecteerd. De rioolinspectie gebeurt met een videocamera en veroorzaakt geen overlast.

 • Veiligheidscontrole rode beuk Beegden

  (07-11-2017)

  De bomen in de gemeente Maasgouw worden eens per 3 jaar onderworpen aan een VTA-controle om de veiligheid te waarborgen. Zo ook de meer dan 100 jaar oude rode beuk aan de Dorpstraat 10 in Beegden.

 • Robert Ariaans over zijn Koninklijke onderscheiding

  (07-11-2017)
  Robert Ariaans

  Een klein artikeltje in de krant. Een iets groter stukje tekst in het lokale weekblad. Robert Ariaans uit Linne is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Met een foto van een grijnzende man die een Koninklijke onderscheiding krijgt opgespeld door burgemeester Stef Strous. Diezelfde grijnzende man opent de deur van zijn woning in Linne, om die ene, bijzondere middag nog een keer de revue te laten passeren.

 • Sociaal wijkteam: Wmo-adviseurs

  (07-11-2017)

  Bij het Sociaal wijkteam kunt u terecht met vragen over gezondheid, opvoeding, werk en inkomen, voorzieningen, dagbesteding, mantelzorg of eenzaamheid. Ook kunt u zich hier melden als u iemand kent die ondersteuning nodig heeft. De partners van het Sociaal wijkteam stellen zich wekelijks aan u voor. Deze week is het de beurt aan de Wmo-adviseurs.

 • Fietsverlichtingscampagne 'Laat je zien'

  (07-11-2017)
  Campagnebeeld Fietsverlichting Laat je zien

  Middelbare scholieren in Limburg worden de komende weken uitgedaagd om een nieuwe campagne te bedenken om goede fietsverlichting onder de aandacht te brengen. Goede fietsverlichting zorgt ervoor dat het risico om in het donker te worden aangereden flink afneemt. De winnende inzending wordt gebruikt voor de fietsverlichtingscampagne in de hele provincie Limburg.

 • Verkeersspreekuur 21 november

  (07-11-2017)

  Op dinsdag 21 november wordt er weer een verkeersspreekuur gehouden. De aanvang is om 17.00 uur in het tijdelijk gemeentehuis aan de Kruisweg in Maasbracht. U kunt tijdens dit spreekuur vragen stellen en knelpunten bespreken met betrekking tot verkeer, verkeersveiligheid en parkeren. De medewerkers van de gemeente en de politie staan u graag te woord.

 • Ontwerp-wegenlegger en ontwerp-komkaart Maasgouw

  (01-11-2017)

  Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij een nieuwe ontwerp-wegenlegger en een ontwerp-komkaart hebben opgemaakt. In de wegenlegger staan de wegen beschreven die zijn gelegen buiten de bebouwde kommen. Bij de wegenlegger behoort een overzichtslijst, waarin de lengte en breedte van de wegen staat vermeld, evenals de verhardingssoort, de eigenaar en de onderhoudsplichtige.

 • Medewerker Steunpunt Vrijwilligers Maasgouw

  (31-10-2017)
  Logo Steunpunt Vrijwilligers Maasgouw

  Het Steunpunt Vrijwilligers Maasgouw helpt mensen bij het zoeken naar geschikt vrijwilligerswerk, helpt organisaties bij het vinden en binden van geschikte en gemotiveerde vrijwilligers en geeft informatie en advies. Ter aanvulling van ons team (4 personen) zoeken wij een vrijwilliger die belangstelling heeft in de organisatie van het vrijwilligerswerk binnen de gemeente Maasgouw.

 • Informatieavond Herinrichting oud Maasbracht fase 2

  (31-10-2017)

  De gemeente Maasgouw gaat de komende jaren een groot aantal straten herinrichten in Oud Maasbracht. Het herinrichtingsplan betekent vernieuwing van het gemeentelijk rioolstelsel en een complete renovatie van wegen, loopstroken, parkeerstroken en groenstroken. Afgelopen 17 juli hebben wij het conceptplan voor fase 1 aan de bewoners gepresenteerd. Op dit moment is het conceptplan voor fase 2 gereed.

 • Taalvrijwilligers geven Nederlandse les aan laaggeletterden

  (31-10-2017)

  Begin 2017 is een aantal vrijwilligers gestart met het geven van lessen Nederlandse taal aan laaggeletterden in Maasbracht en Heel. Deze vrijwilligers hebben hiervoor de algemene basistraining tot ‘taalvrijwilliger’ gevolgd.

 • Inspiratiebijeenkomst Toekomstbestendig maken van verenigingen

  (31-10-2017)

  Op maandag 27 november geeft Peter Derks een lezing over het toekomstbestendig maken van verenigingen. Worstelt u ook wel eens met de vraag hoe u op een verantwoorde en effectieve manier uw vereniging toekomstbestendig kunt maken? Of hoe u een verbinding kunt leggen tussen sport & bewegen en muziek & cultuur? Zoekt u ook naar een passende infrastructuur om de genoemde velden in elkaar te laten overvloeien? Dan bent u van harte welkom bij deze inspirerende lezing van Peter Derks.

 • Financiële bijdragen voor projecten ontwikkelingssamenwerking

  (31-10-2017)

  Mensen in de gemeente Maasgouw die betrokken zijn bij- of zich actief inzetten voor kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden, kunnen in 2018 in aanmerking komen voor financiële ondersteuning van hun project.

 • Overgangsregeling oude diploma's Sociale Hygiëne

  (24-10-2017)

  Als u een Drank- en horecawetvergunning wilt aanvragen, moet u een diploma Sociale Hygiëne hebben. Dit diploma en een aantal bewijsstukken zorgen ervoor dat u opgenomen wordt in het Register Sociale Hygiëne. Dit register wordt door gemeentes gebruikt om te kijken of de Drank- en Horecavergunning mag worden uitgegeven en of iemand als leidinggevende op de vergunning mag worden bijgeschreven.

 • De gemeente plaatst weer bladkorven

  (17-10-2017)

  De herfst komt eraan en daarbij horen vallende bladeren. Afgevallen bladeren zorgen voor overlast. Ze verstoppen de rioolkolken en brengen risico's met zich mee zoals gevaar voor slippen en uitglijden. Daarom plaatst de gemeente Maasgouw bladkorven op verschillende locaties.

 • Informatieavonden dijkversterkingen Heel, Wessem en Thorn

  (12-09-2017)

  In januari hield Waterschap Limburg een informatieavond over de dijkversterkingen en -verleggingen in Thorn, Wessem en Heel. Binnenkort wil het Waterschap Limburg opnieuw met u in gesprek om mogelijke oplossingsrichtingen voor de dijktrajecten met u te bespreken.

 • Veegschema 2017

  (23-02-2017)

  Hieronder ziet u op welke dagen wij waar vegen dit jaar.

Archief