HOME  |  Wonen & Leven  |  Nieuws

Nieuws

Ga hier naar het Liveblog coronavirus

Elke week het laatste nieuws van de gemeente Maasgouw in uw mailbox? Abonneer u dan op onze digitale nieuwsbrief.

 • Help mee voetbal in Maasgouw voor iedereen toegankelijk te maken!

  (22-07-2021)
  voetballer

  Voor voetballiefhebbers met een lichamelijke en/of een verstandelijke beperking zijn aanpassingen nodig zodat ook zij kunnen voetballen. Dit noemen we G-voetbal. Voetbalvereniging MBC’13  zoekt een aantal trainers/begeleiders die hierbij assisteren op vrijdag. De tijdsbesteding is in totaal 2 uur.

 • Geen avondopenstelling gemeentehuis tijdens zomerperiode

  (22-07-2021)

  In de zomerperiode van dinsdag 27 juli t/m dinsdag 31 augustus is er géén avondopenstelling.

 • Verkeersbesluiten

  (22-07-2021)

  Burgemeester en wethouders hebben op 7 juli 2021 de volgende verkeersbesluiten genomen:

 • Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) verlengd

  (20-07-2021)

  De Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) kon aangevraagd worden voor de maanden januari tot en met juni 2021. De regeling is nu verlengd voor de maanden juli, augustus en september 2021.

 • Terugblik ‘Onze ondernemers denken in oplossingen’

  (20-07-2021)
  carla peters

  Met haar motto ‘Samen de schouders eronder en met veerkracht uit de crisis!’ blikken we met Carla Peters terug op ondernemend Maasgouw tijdens de coronacrisis van 2020. In het interview in het Burgerjaarverslag 2020 "Maasgouw&U' geeft Carla Peters aan blij te zijn met de innovatieve ondernemers die in mogelijkheden denken. Ook heeft ze zich bezig gehouden met de versteviging van de positie van jongeren op de arbeidsmarkt.

 • Warmtetransitie: wilt u meedenken?

  (20-07-2021)

  In het Klimaatakkoord is afgesproken dat Nederland in 2050 'van het gas af gaat'. Dat geldt ook voor Maasgouw. Per gemeente wordt er nu een plan geschreven hoe we dit kunnen aanpakken. Wilt u hierover meedenken?

 • Internetfraude - Word geen geldezel!

  (15-07-2021)

  Steeds meer mensen worden slachtoffer van criminelen die via de bankrekeningen van mensen geld witwassen. Met een financiële beloning in het vooruitzicht geven, veelal jongeren (o.a. studenten, scholieren) toestemming om grote bedragen tijdelijk op hun rekening te zetten. Dit worden geldezels genoemd. Doe dit niet want u bent strafbaar!

 • Reisschema Schakelkeet bekend - kom ook!

  (14-07-2021)
  schakelkeet

  Tussen 3 augustus en 15 december trekt de schakelkeet van de dorpscontactpersonen door gemeente Maasgouw. Enkele dagen per week is de keet te vinden in de verschillende kernen. Een mooie gelegenheid om rechtstreeks met de gemeente in gesprek te komen! 

 • Wateroverlast in Maasgouw

  (14-07-2021)
  stuw linne

  Het regent veel en er wordt nog meer regen verwacht. Dit zorgt voor hoge waterstanden in de Maas, de zijrivieren en andere beken in heel Limburg. Ook in Maasgouw. Daarom worden er nu maatregelen genomen om de overlast te beperken en gevaarlijke situaties te voorkomen.

 • Geen (spoed)aanvragen identiteitskaarten én paspoorten op 29 en 30 juli

  (13-07-2021)

  Op donderdag 29 juli vanaf 11.00 uur en vrijdag 30 juli de gehele dag is het niet mogelijk om een paspoort of identiteitskaart aan te vragen. Ook spoedaanvragen zijn niet mogelijk. Houd hier rekening mee en plan tijdig een afspraak in voor een andere datum. U kunt wel uw eerder aangevraagd reisdocument afhalen.

 • Werkzaamheden N273 Ittervoort (weekend van 30 juli)

  (13-07-2021)

  Vanaf vrijdag 30 juli (19.00 uur) tot maandag 2 augustus (6.00 uur) voert Provincie Limburg asfaltonderhoud uit aan de N273 in Ittervoort, tussen de rotonde bij het industrieterrein en de Belgische grens.

 • Inleveren cadeaubonnen mantelzorgwaardering

  (13-07-2021)
  cadeaubon

  Bent u mantelzorger voor iemand uit Maasgouw? Dan kunt u in aanmerking komen voor een mantelzorgwaardering. U kunt dit aanvragen tot en met 31 december. Dit jaar ontvangen mantelzorgers cadeaubonnen die ze bij Maasgouwse ondernemers kunnen inwisselen. Heeft u deze bonnen al ontvangen? Op de website kunt u terugvinden waar u deze kan inleveren. 

 • Terugblik: ‘Sociale contacten zijn zó belangrijk’

  (13-07-2021)
  wethouder

  Samen hebben we de coronapandemie behoorlijk onder de duim gekregen. Een goed moment om eens terug te blikken met het burgerjaarverslag ‘Maasgouw & U’. Wat betekende de pandemie voor de gemeente, voor onze dienstverlening, voor onze beleidsmakers? En voor de inwoners en ondernemers van Maasgouw? Dit kunt u de komende weken lezen op deze pagina.

 • Maasgouw Journaal 13 juli 2021

  (09-07-2021)

  Deze maand besteden we in het Maasgouw Journaal aandacht aan de voortgang van de verbouwing van de Andreashal in Maasbracht en de parkeerplaatsen van Fun Beach in Panheel.

 • Geen duidelijke bron vliegenoverlast

  (08-07-2021)
  vlieg

  De afgelopen weken kregen wij veel meldingen van overlast door vliegen. Om te ontdekken wat de bron van dit probleem is, riepen wij inwoners op om melding te doen van ernstige vliegenoverlast. Hierop ontvingen wij bijna 100 reacties per e-mail en ruim 90 reacties via Facebook. Daar waren ook reacties bij van inwoners uit omliggende gemeenten. 

 • Noord- en Midden Limburg zet volgende stap naar een duurzame regio

  (08-07-2021)
  RES

  Twee jaar geleden sloegen Noord- en Midden-Limburg de handen ineen voor een duurzamere regio. Samen hebben ze een Regionale Energie Strategie (RES) opgesteld waarin ze beschrijven hoe de regio meer energie kan besparen, duurzaam kan opwekken en van het gas af kan. Deze strategie is nu door alle vijftien gemeenteraden, Provinciale Staten en het algemeen bestuur van Waterschap Limburg vastgesteld en ingediend bij het Rijk die de plannen van de dertig RES-regio’s gaat doorrekenen.

 • Zit jij boordevol ideeën voor een duurzame toekomst?

  (08-07-2021)
  logo festival

  Meld je dan aan voor het ideeënfestival van CHILL Brightlands! Chemelot Innovation and Learning labs (CHILL), een Center of Expertise bij de  Brightlands Chemelot Campus bestaat 10 jaar. Om dit te vieren organiseren zij een "1001 Ideeën Festival". Samen met andere deelnemers ga je een weekend aan de slag met het zoeken van oplossingen voor (maatschappelijk) vraagstukken. De vraagstukken worden aangeleverd door inwoners uit de regio.

 • Reconstructie Wessem: denkt u mee?

  (08-07-2021)

  Momenteel wordt de reconstructie van Gelderstraat en St. Medardusstraat in Wessem voorbereid. Vanwege de coronamaatregelen was een inloopavond hierover niet mogelijk. Daarom is een online voorstel beschikbaar waarop u als inwoner van deze buurt in Wessem kunt reageren. Dat kan tot 25 juli. Klik hier voor meer informatie.

 • Terugblik: Samen vooruitkijken naar het nieuwe normaal

  (06-07-2021)
  Tim Snijckers

  Samen hebben we de coronapandemie behoorlijk onder de knie weten te krijgen. Een goed moment om eens terug te kijken naar 2020 met het burgerjaarverslag ‘Maasgouw & U’. Wat betekende de pandemie voor de gemeente, voor onze dienstverlening, voor onze beleidsmakers? Maar ook voor de inwoners en ondernemers van Maasgouw. Dit kunt u de komende weken lezen.

 • Maasgouw Sculptuur uitgereikt aan Ted Scheeren

  (05-07-2021)
  Stef Strous en Ted Scheeren

  De heer Ted Scheeren heeft op zaterdag 3 juli bij zijn officiële afscheid als voorzitter van schutterij St. Joris Wessem de Maasgouw Sculptuur ontvangen. Deze kreeg hij van burgemeester Stef Strous als blijk van waardering voor zijn jarenlange inzet.

 • Werkzaamheden Maasbracht starten 12 juli

  (30-06-2021)
  fasering

  Woont u in Maasbracht of komt u hier regelmatig? Op maandag 12 juli wordt gestart met de reconstructie van de Hoofdstraat, Kloosterstraat en Kromstraat. Hiervan ondervindt u mogelijk overlast.

 • Brieven namens de gemeente via Servicecentrum MER

  (29-06-2021)
  logo MER

  Servicecentrum MER is een samenwerkingsverband van de gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen. Sinds 2013 voert Servicecentrum MER taken uit namens deze gemeenten op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving, participatie, wet maatschappelijke ondersteuning en bedrijfsvoering.

 • Adviesraad Sociaal Domein Maasgouw zoekt nieuwe leden

  (24-06-2021)
  logo ASD

  Invloed uitoefenen op het gemeentelijk beleid? Dat kan door u in te zetten als lid van de Adviesraad Sociaal Domein Maasgouw. De adviesraad brengt advies uit over het te ontwikkelen en reeds bestaand beleid van de gemeente Maasgouw. Zij evalueert dit beleid, signaleert knelpunten en geeft deze door aan de gemeente, met als doel het sociale leefklimaat in Maasgouw te verbeteren. De leden vertegenwoordigen geen belangengroepering of vereniging. De leden zijn woonachtig in de gemeente Maasgouw.

 • Maasgouw zet werkgevers met statushouders in het zonnetje

  (10-06-2021)
  statushouders

  Wethouder Carla Peters van gemeente Maasgouw is enthousiast dat werkgevers in de regio statushouders zo goed omarmen. Dat zegt wethouder Carla Peters na afloop van een bezoek aan vijf werkgevers die statushouders in dienst hebben en deelnemen aan de Keyportregio. “In een all-inclusive samenleving doet iedereen mee. Het is geweldig dat werkgevers zich hiervoor inspannen!”

 • Vergadering raadscommissie op 18 mei

  (11-05-2021)

  Op dinsdag 18 mei vindt om 19.30 uur de online vergadering van de raadscommissie plaats. De commissievergadering is openbaar en te volgen via onze website. Ook kunt u hier na de commissievergadering de video-opnames terug kijken. Naast de vaste vergaderonderdelen, worden onderstaande agendapunten behandeld.

 • Jeugdinitiatief: schone skatebaan in Heel

  (10-05-2021)
  skatebaan Heel

  "Wil je ook een schone baan, laat de bezem dan hier staan” is de boodschap van het nieuwe bordje dat op 7 mei onthuld werd door wethouder Lalieu en Ruben. Het bordje hoort bij het initiatief van Ruben en zijn vrienden om de skatebaan in Heel schoon te houden..

 • Wij maken werk van biodiversiteit. Doet u ook mee?

  (15-04-2021)
  groen

  De afgelopen jaren is er wereldwijd een sterke afname te zien van de hoeveelheid dieren- en plantensoorten. Ook in Maasgouw. Zo zijn er in Nederland sinds 1900 al honderden planten- en diersoorten verdwenen. Biodiversiteit oftewel soortenrijkdom van planten en dieren is van onschatbare waarde. Daarom maken wij werk van biodiversiteit. 

 • Heeft u uw stempas ontvangen?

  (02-03-2021)
  verkiezingen 2021

  Voor de Tweede Kamerverkiezing van woensdag 17 maart heeft u een stempas nodig om te kunnen stemmen. Deze persoonlijk stempas heeft u eind februari per post ontvangen. Heeft u de stempas uiterlijk 3 maart nog niet ontvangen, bent u uw stempas kwijt of is hij beschadigd? Neem dan contact met ons op.

 • Alzheimer Café Maasgouw tijdens de lockdown

  (01-03-2021)
  alzheimer café

  Ook het Alzheimer Café Maasgouw heeft te maken met de lockdown. Hoe graag ontvangen wij elke maand mensen met dementie, hun naasten en andere belangstellenden in De Herberg aan de Sintelstraat in Maasbracht. Om gezellig samen met elkaar te praten over alles wat ons bezig houdt. Maar helaas kunnen wij nu geen Alzheimer Café organiseren.

 • Stemmen voor de Tweede Kamerverkiezing

  (23-02-2021)
  verkiezingen 2021

  Op woensdag 17 maart 2021 vindt de Tweede Kamerverkiezing plaats. Vanwege het coronavirus worden er maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat deze Tweede Kamerverkiezing zo goed mogelijk verloopt. Wilt u weten waar en hoe u kunt stemmen en wanneer u uw stempas krijgt? Lees dan verder.

 • Aangepaste dienstregeling bussen Arriva

  (28-01-2021)
  bus arriva

  Door de coronacrisis is het gebruik van het openbaar vervoer in Nederland sterk gedaald. Om optimaal te kunnen inspelen op de ontwikkeling van het busgebruik, gaat Arriva een 'wendbare dienstregeling' hanteren, die meebuigt met de reizigersontwikkeling. Als gevolg hiervan zal de dienstregeleing vanaf 21 februari aangepast worden.

 • LimburgLeert.nl helpt je verder!

  (21-01-2021)
  limburgleert

  Op dit moment werken heel veel mensen thuis. Dat kan een uitdaging zijn, maar schept zeker ook kansen. De afgelopen periode heeft steeds beter zichtbaar gemaakt dat de arbeidsmarkt aan het veranderen is. Nadenken over je huidige positie en stil staan bij je ontwikkeling is iets wat daarom erg belangrijk is. Op zoek naar mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen? Met LimburgLeert bieden we alle Limburgers toegang tot een groot aanbod aan online cursussen en informatie.

 • BsGW verzendt WOZ-beschikkingen en OZB-aanslagen

  (20-01-2021)

  De Waarderingskamer heeft ingestemd met het bekend maken van de WOZ-waarden voor 2021 voor inwoners en bedrijven. Deze WOZ-waarden worden getaxeerd naar de feitelijke waarde van het voorgaande jaar op 1 januari 2020. De belastingaanslagen worden verstuurd in de tweede helft van februari.

 • Afhalen parkeervergunning Thorn

  (13-01-2021)
  parkeerbord

  In verband met de nieuwe coronamaatregelen is het nog niet mogelijk de parkeervergunningen te komen afhalen in het gemeentehuis. De parkeervergunning blijft tot 1 maart 2021 geldig. Hou onze website in de gaten, daarop vindt u wanneer het weer mogelijk is om de parkeervergunning af te halen.

 • Meldpunt slachtoffers toeslagenaffaire kinderopvang

  (12-01-2021)
  logo Belastingdienst

  Ook in Maasgouw zijn gezinnen slachtoffer geworden van de toeslagenaffaire kinderopvang. Het Ministerie van Sociale Zaken heeft gemeenten gevraagd om gezinnen die getroffen zijn door deze affaire hulp te bieden bij problemen of schulden die op andere vlakken zijn ontstaan.

 • Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties

  (04-01-2021)

  In Nederland gebruiken veel overheidsorganisaties jouw gegevens. Het gaat om gegevens van burgers, bedrijven en bijvoorbeeld gebouwen. Het is dus belangrijk dat al die gegevens kloppen. Staat er toch een fout in een registratie? Dan moet deze snel worden hersteld. Het nieuwe Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties kan hierbij helpen.

Archief