HOME  |  Wonen & Leven  |  Milieuparken

Milieuparken

Inwoners kunnen met hun huishoudelijk afval terecht bij de milieuparken in Maasbracht en Roggel.

Heeft u vragen over het milieupark dan kunt u elke werkdag van 8:30 uur tot 16:30 uur contact opnemen met Reinigingsdienst Maasland, tel (0475) 59 46 32. Ook kunt u kijken op de website www.rdmaasland.nl

Een overzicht van de tarieven voor het inleveren van afval vindt u hier: Tarieven Milieupark.

Milieupark Maasbracht

Industrieterrein Koeweide-Battenweg
Lijnpad 9, Maasbracht.

Openingstijden

Dinsdag t/m vrijdag: van 9.00 uur – 12.00 uur en van 12.30 uur – 16.30 uur
Zaterdag: van 8.30 uur – 14.00 uur

Milieupark Roggel

Industrieterrein de Laak
Bevelantstraat 1, Roggel

Openingstijden

Dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 - 12.00 uur en 12.30 - 16.30 uur
zaterdag van 8.30 - 14.00 uur 

Maaslandpas

Om toegang te kunnen krijgen tot de milieuparken ontvangt elk huishouden een Maaslandpas. Deze pas is persoonlijk. Dit houdt in dat u persoonlijk aansprakelijk bent voor alle handelingen die ermee verricht worden. Het is niet toegestaan deze pas uit te lenen aan derden.

Verhuizing

De Maaslandpas is adresgebonden. Bij verhuizing moet de Maaslandpas achterblijven op het adres.

Verlies of diefstal

Meld verlies of diefstal onmiddellijk bij Reinigingsdienst Maasland zodat de pas geblokkeerd kan worden tegen oneigenlijk gebruik. Misbruik van de pas na verlies of diefstal komt tot 1 werkdag na het moment van aangifte bij Reiningsdienst Maasland geheel voor rekening van de houder. De kosten van een nieuwe pas zijn € 12,50.

Beschadiging Maaslandpas

Er is een onderscheid tussen zichtbaar en een niet zichtbaar beschadigde Maaslandpas. Niet zichtbare beschadigingen worden waarschijnlijk bij de milieustraat ontdekt. U kunt deze pas bij de beheerder van de milieustraat achterlaten en krijgt dan een nieuwe pas toegezonden. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Een zichtbaar beschadigde Maaslandpas kunt u opsturen naar Reinigingsdienst Maasland, Postbus 4096, 6080 AB Haelen. Hiervoor wordt een bedrag van € 12,50 in rekening gebracht. Als het bedrag is voldaan wordt een nieuwe pas opgestuurd.

Hoe werkt de Maaslandpas?

Bij de milieustraat geeft u de Maaslandpas aan de beheerder. De beheerder zal naar uw legitimatiebewijs vragen om een en ander te kunnen controleren. De pas wordt gelezen via een display. De beheerder bepaalt aan de hand van het aangeleverde afval het te betalen bedrag. Men kan dit bedrag chippen of pinnen. Na betaling wordt de slagboom geopend en hebt u toegang tot de milieustraat.

De milieustraat is toegankelijk voor:

  • voertuigen waarvoor een A of B rijbewijs noodzakelijk is (eventueel met aanhanger);
  • voetgangers (eventueel met handkar);
  • (brom)fietsers

Landbouwwerktuigen en vrachtauto’s worden niet toegelaten!

Hoe werkt de Milieustraat?

Om te zorgen dat de wachttijden zo kort mogelijk zijn, wordt u verzocht om de afvalstoffen gescheiden aan te leveren: hout bij hout, puin bij puin, etcetera.
U moet het afval zelf in de containers deponeren. Voor de duidelijkheid staan bij alle afvalcontainers borden met de naam van het betreffende afvalsoort. Ook zijn er toezichthouders aanwezig die u graag behulpzaam zijn. De totale hoeveelheid afvalstoffen die per week mag worden aangeboden bedraagt 2m3.

Betaling alleen via pin

Vanwege de veiligheid van de medewerkers kan alleen via pin betaald worden.

Snoeiafval gratis

Per week kan maximaal 2m3 snoeiafval gratis worden afgeleverd. Laat bij de entree van het milieupark uw persoonlijke Maaslandpas zien.