HOME  |  Wonen & Leven  |  Milieu  |  Milieubeleidsplan en Milieu-uitvoeringsprogramma 2014 - 2018

Milieubeleidsplan en Milieu-uitvoeringsprogramma 2014 - 2018

In het Milieubeleidsplan staan de ambities en de projecten op het gebied van milieu en duurzaamheid waarmee de gemeente in de periode 2014 tot en met 2018 aan de slag gaat. Op deze pagina kunt u het Milieubeleidsplan 2014-2018 en het Milieu Uitvoeringsprogramma 2014-2018 downloaden.

Milieubeleidsplan 2014-2018

Het Milieubeleidsplan 2014-2018 legt vast wat de gemeente Maasgouw gaat doen voor een schone en duurzame leef-, woon- en werkomgeving voor haar huidige en toekomstige inwoners. Hierin zijn enkele wettelijke taken opgenomen, maar met name ook wensen en ambities die de gemeente zelf heeft. Het milieubeleidsplan heeft een duidelijke nadruk op duurzaamheid.

Milieu uitvoeringsprogramma 2014-2018

In het milieu uitvoeringsprogramma worden de ambities van het milieubeleidsplan meer concreet vorm gegeven. Vooral voor de periode 2014-2015 zijn verschillende uitvoeringsprojecten benoemd. Voor 2016-2018 worden deze later aangevuld.