HOME  |  Wonen & Leven  |  Werk in uitvoering  |  Maasbracht: Aanleggen infiltratieriool Stevensweerterweg

Maasbracht: Aanleggen infiltratieriool Stevensweerterweg

Op de Stevensweerterweg in Maasbracht wordt een infiltratieriool aangelegd. De kolken langs de weg voeren het water naar dit infiltratieriool. Hierdoor lossen we een wateroverlastprobleem op. In dit werk wordt ook een klein deel van het Breerpark aangepast en ingericht als regenwaterbuffer. Als het nieuwe infiltratieriool langs de Stevensweerterweg vol zit loopt dit over naar de buffer in het Breerpark.

De buffer in het Breerpark wordt net als voorheen ingezaaid met bloemen en kruiden en wordt extensief beheerd. Dit om biodiversiteit te bevorderen. Zo helpen deze werkzaamheden tegen hevige regenbuien en leveren ook een bijdrage aan een beter natuur.

De weg is in één richting afgesloten om zo de aannemer voldoende en veilige werkruimte te geven. We hebben al diverse auto’s tegen het verkeer in zien rijden om de paralellweg te bereiken. U kunt zich voorstellen dat dit NIET de bedoeling is. Er worden zo onveilige situaties gecreerd. Volg de borden zoals aangegeven!

De werkzaamheden zullen halverwege december gereed zijn.