HOME  |  Wonen & Leven  |  Lokale projecten  |  Linne Zuidoost (Linnerpark)

Linne Zuidoost (Linnerpark)

Linne Zuidoost (Linnerpark): verplichte kostenbijdrage in grondexploitatie bij omgevingsvergunning voor bouwen

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 18 februari 2016 de 1e herziening van het exploitatieplan Linne Zuidoost (NL.IMRO.1641.BPL004-EPVG) vastgesteld. Via dit exploitatieplan vindt het publiekrechtelijke kostenverhaal plaats van bijvoorbeeld kosten voor civiele werken (zoals de aanleg van riolering, wegen enzovoorts). De betaling van deze exploitatiebijdrage is verplicht en kan aanzienlijk zijn. De gemeente legt deze betalingsverplichting op bij de verlening van de omgevingsvergunning voor de activiteit ‘bouwen’ (bouwvergunning) aan de aanvrager van deze vergunning. Het kostenverhaal op basis van het exploitatieplan vindt dus plaats door een voorwaarde te stellen aan de omgevingsvergunning. Via de volgende weblink kunt u het exploitatieplan Linne Zuidoost (NL.IMRO.1641.BPL004-EPVG) raadplegen: