HOME  |  Wonen & Leven  |  Links

Links

Hier vindt u relevante links. De gemeente is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites.

Overheid

Veiligheid

Provincie

Zorg

Ondernemen

  • www.mkblimburg.nl; De grootste ondernemersorganisatie in Limburg 
  • www.kvk.nl; De website van de Kamer van Koophandel 
  • www.ondernemersplein.nl; Ondernemers krijgen inzicht in alle regels, vergunningen en subsidies waarmee ze te maken kunnen krijgen
  • www.starterscentrum.nl; Samenwerkingsverband tussen Limburgse gemeenten en de Kamer van Koophandel Limburg

Overige 

  • www.limburg.nl/pol; Provinciaal Omgevingsplan Limburg
  • www.svb.nl/bbz; Bureau voor Belgische Zaken (BBZ) informeert grensarbeiders over de gevolgen van wonen en werken in de grensstreek. BBZ is een onderdeel van de Sociale Verzekeringsbank (SVB)
  • www.damiddenlimburg.nl; Website van Dierenambulance Midden-Limburg
  • www.limburg.nl/binnenhavens; Provincie Limburg, 10 Limburgse havengemeenten en Rijkswaterstaat werken met elkaar aan de Uitvoeringsagenda Havenbeheer Limburg. Doel is verbetering van de havenfaciliteiten en de ontwikkeling van de Maasroute tot hoofdtransportas
  • www.verlorenofgevonden.nl; De gemeente is verantwoordelijk voor het bewaren en registreren van verloren en gevonden voorwerpen. Via deze website kunt u gevonden of verloren voorwerpen digitaal melden

Woningbouwverenigingen