HOME  |  Wonen & Leven  |  Leefbaarheid  |  Hondenpoep

Hondenpoep

Honden zijn van harte welkom binnen de gemeente, maar van de eigenaren wordt wel verwacht dat ze zich aan de regels houden, zoals bij het opruimen van hondenpoep en de aanlijnplicht.

Wat doet de gemeente tegen hondenpoepoverlast?

De gemeente heeft hondenuitlaatstroken en losloopgebieden ingericht. Ook zijn er extra afvalbakken geplaatst. De zakjes met hondenpoep mogen in alle openbare afvalbakken gedaan worden. Op de plattegrond (pdf – 4 Mb) staan deze voorzieningen aangegeven.

Verder vindt er extra onderhoud plaats aan de uitlaatstroken en losloopgebieden. Alle geregistreerde hondenbezitters zijn geïnformeerd over het hondenpoepbeleid en hebben de plattegrond met voorzieningen ontvangen.

Wat wordt er van hondenbezitters verwacht?

Van hondenbezitters wordt verwacht dat ze zich aan de regels van het Hondenpoepbeleid (pdf – 747 Kb) houden. Dat zij de uitwerpselen van hun hond(en) buiten de hondenuitlaatstroken en losloopgebieden in een zakje doen en in een afvalbak gooien.

Waar mogen honden niet komen?

Op speelplaatsen, in zandbakken, speelweiden of begraafplaatsen zijn honden zijn niet toegestaan. Ook in het Breerpark en bij de vijver in het park aan de Parklaan-Julianalaan in Maasbracht mogen honden niet komen. Deze plaatsen zijn niet toegestaan uit oogpunt van hygiëne of piëteit. Overzicht locaties waar honden niet zijn toegestaan.

Mogen honden loslopen?

Binnen de bebouwde kom moeten honden aangelijnd worden. Buiten de bebouwde kom mag een hond bijna overal los lopen. Uitzonderingen hierop zijn de natuurgebieden die in het beheer zijn van bijvoorbeeld Staatsbosbeheer, Limburgs Landschap en Watermaatschappij Limburg; hier geldt wél een aanlijnplicht. De gemeente Maasgouw heeft ook enkele natuurgebieden in beheer. Dit zijn onder andere de Beegderheide, Leerkeven en de Heelderpeel. Ook deze natuurgebieden wil de gemeente aanwijzen als gebied waarvoor een aanlijnplicht voor honden geldt.