HOME  |  Wonen & Leven  |  Leefbaarheid  |  Honden en hondenpoep

Honden en hondenpoep

ruim op als een baas

Honden zijn van harte welkom binnen de gemeente, maar van de eigenaren wordt wel verwacht dat ze zich aan de regels houden, zoals bij het opruimen van hondenpoep en de aanlijnplicht.

Wat doet de gemeente tegen hondenpoepoverlast?

De gemeente heeft hondenuitlaatstroken en losloopgebieden ingerich en hier extra afvalbakken geplaatst. De zakjes met hondenpoep mogen in alle openbare afvalbakken gedaan worden. Verder vindt er extra onderhoud plaats aan de uitlaatstroken en losloopgebieden. Hieronder zijn deze gebieden te vinden.

Wat wordt er van hondenbezitters verwacht?

Van hondenbezitters wordt verwacht dat zij de uitwerpselen van hun hond(en) buiten de hondenuitlaatstroken en losloopgebieden in een zakje doen en in een afvalbak gooien. Iedereen die een hond uitlaat (of bij zich heeft), moet ook spullen bij zich hebben (zoals een schepje of plastic zakje) om hondenpoep mee op te kunnen ruimen. 

Uitzondering hierop zijn eigenaren van hulphonden, zoals een blindegeleidehond. 

Download hier de folder voor hondeneigenaren (pdf)

Campagne: Ruim op als een baas

Gemeente Maasgouw roept al haar inwoners op om mee te helpen met de campagne ‘Ruim op als een baas’. Het doel is om van Maasgouw een hondenpoepvrije gemeente te maken.

Enthousiaste inwoners kunnen gratis campagnematerialen aanvragen en inzetten waarmee ze hondenbezitters op een ludieke manier aan hun opruimplicht herinneren. “Iedereen wil wonen in een hondenpoepvrije buurt. Nu veruit de meeste mensen door de corona crisis thuis zijn en ter ontspanning wandelen door de buurt, is de wens voor hondenpoepvrije stoepen misschien wel groter dan ooit. Helaas is die wens lang niet altijd hoor- en zichtbaar. Om hier verandering in te brengen, starten we een positieve en actieve ambassadeurs-campagne, waarbij we ons niet alleen richten op hondenbaasjes, maar zeker ook denken aan de niet-hondenbezitters”, stelt wethouder Johan Lalieu van gemeente Maasgouw.

Lees hier meer

Waar mogen honden wel en waar niet komen?

Op Google Maps is een kaart te vinden waarop we alle losloopplekken, speelplaatsen en afvalbakken bij elkaar hebben gezet. Hier kunt u dus direct op zien waar u uw hond kunt uitlaten en waar de afvalbakken staan. Ook ziet u op deze kaart waar honden niet mogen komen.

Klik hier voor de interactieve kaart

Mogen honden loslopen?

Binnen de bebouwde kom moeten honden aangelijnd worden. Buiten de bebouwde kom mag een hond bijna overal los lopen. Uitzonderingen hierop zijn de natuurgebieden die in het beheer zijn van bijvoorbeeld Staatsbosbeheer, Limburgs Landschap en Watermaatschappij Limburg; hier geldt wél een aanlijnplicht. De gemeente Maasgouw heeft ook enkele natuurgebieden in beheer. Dit zijn onder andere de Beegderheide, Leerkeven en de Heelderpeel. Ook deze natuurgebieden wil de gemeente aanwijzen als gebied waarvoor een aanlijnplicht voor honden geldt.

Hoe zit het met gevaarlijke honden?

Over gevaarlijke honden zijn regels opgenomen in de APV. Klik hier om daar direct heen te gaan.

Moet ik hondenbelasting betalen in gemeente Maasgouw?

Ja. Op deze pagina leest u meer hier meer over.