HOME  |  Wonen & Leven  |  Structuurvisie  |  Intergemeentelijke structuurvisie Maasplassen 2030

Intergemeentelijke structuurvisie Maasplassen 2030

De intergemeentelijke structuurvisie voor het Maasplassengebied is een concrete doorvertaling van het Masterplan Maasplassen en biedt het ruimtelijke kader voor het wervende toekomstperspectief van de Maasplassen, zoals verwoord in het Masterplan. Hier vindt u de directe link naar het plangebied op ruimtelijkeplannen.nl: Intergemeentelijke structuurvisie Maasplassen 2030.