HOME  |  Wonen & Leven  |  Veiligheid  |  Integraal Veiligheidsplan

Integraal Veiligheidsplan

Het Integraal Veiligheidsplan 2015-2018 is vastgesteld. In dit plan geeft het gemeentebestuur aan op welke wijze zij wil werken om de veiligheid te handhaven en daar waar nodig te bevorderen.

Het Integraal Veiligheidsplan is een weergave van de te realiseren doelstellingen in een systematisch samenhangend pakket van maatregelen.