HOME  |  Wonen & Leven  |  Projecten  |  Huisvesting verenigingen Wessem

Huisvesting verenigingen Wessem

De huisvesting van een groot deel van de verenigingen in Wessem vindt plaats in gedeeltelijk sterk verouderde accommodaties. De gemeente bekijkt – samen met de verenigingen – wat mogelijk is om nieuwe huisvestingsplannen te realiseren.

Achtergronden huisvesting verenigingen

Ontwikkelingen 2019

Het wensenpakket van de verenigingen en het beschikbare budget – voor bouw én exploitatie - zijn leidend in de plannen. In februari 2019 zijn er twee oplossingsrichtingen uitgewerkt waar draagvlak voor is bij de verenigingen, maar met een hoger kostenplaatje dan de in 2017 geraamde 4,6 miljoen euro. Het college besloot toen de plannen én budgetverhoging voor te leggen aan de gemeenteraad.

De gemeenteraad besloot in juli 2019 vast te houden aan het budget uit 2017. Ook ligt er de opdracht van de raad om de exploitatiekosten van de huisvesting beperkt te houden. Dit betekent dat het project terug moet naar de tekentafel om te kijken wat mogelijk is.

Eind augustus 2019 zijn de verenigingen tijdens een informatiebijeenkomst bijgepraat over de ontwikkelingen. Ook is een doorkijk gemaakt naar de stappen die de gemeente gaat zetten. Zo gaat de projectgroep opnieuw in gesprek met vertegenwoordigers van de verenigingen om te komen tot een aangepast plan dat voor iedereen werkbaar is. Het financieel kader is daarin bepalend.

In het najaar krijgen de verenigingen opnieuw een terugkoppeling van de gemeente over de vervolgstappen. De nieuwe plannen moeten in elk geval opnieuw aan het gemeentebestuur worden voorgelegd.

Heeft u nog aanvullende vragen? Neem dat contact op met projectleider Harald Meuwissen via h.meuwissen@gemeentemaasgouw.nl.