HOME  |  Wonen & Leven  |  Projecten  |  Huisvesting verenigingen Wessem

Huisvesting verenigingen Wessem

De huisvesting van een groot deel van de verenigingen in Wessem zijn verdeeld over vier, gedeeltelijk sterk verouderde accommodaties:

 • De Harmoniezaal aan de Wallenstraat;
 • Accommodatie Wisheim aan de Kloosterlaan;
 • Sporthal de Tump aan Thornerweg;
 • Jeugdhuis de Sprong, eveneens aan de Thornerweg

Raadsbesluit 2017

De gemeenteraad heeft eind 2017 besloten om de voorbereiding op te starten van een verbeterde huisvesting van deze verenigingen aan de Thornerweg. Via een gezamenlijke huisvesting op één locatie wordt het gemakkelijker voor verenigingen en inwoners onderling om elkaar te ontmoeten. Het gaat om ongeveer 25 verenigingen die samen circa 1.000 leden hebben.

Het raadsbesluit bestond uit:

 • een nieuwbouw voor de verenigingen van de accommodaties Harmoniezaal en Wisheim, in combinatie
 • met een verbouwing van sporthal de Tump;
 • een verbouwing van jeugdhuis de Sprong.

Om dit besluit te kunnen realiseren moet een forse uitbereiding plaatsvinden rondom sporthal de Tump. En dan vooral in de richting van de Thornerbeek en dijklichaam “de Waage Naak”.  Echter, zowel de Thornerbeek als het dijklichaam zijn eigendom van het Waterschap Limburg. Beide objecten vervullen een belangrijke functie in watertransport, waterberging en waterbescherming. Na overleg met het Waterschap Limburg bleek een toekomstige uitbereiding van de bebouwing richting de Thornerbeek onwenselijk. De kans bestaat dat het Waterschap de beekloop en de het dijklichaam binnen enkele jaren wil aanpassen
 
Deze situatie maakte het opstarten van een onderzoek naar het oplossen van deze problematiek noodzakelijk.

Alternatieve oplossingsrichtingen

Na een studie naar verschillende oplossingsrichtingen het college in februari 2019 besloten om twee alternatieve oplossingsrichtingen uit te werken. Beide oplossingen houden rekening met de belangen van het Waterschap Limburg:

Oplossing combinatie 1:

 • een nieuwbouw voor de verenigingen van de accommodaties Harmoniezaal, Wisheim en de Tump op het trapveldje aan de Thornerweg (gelegen tussen speeltuin de Roetsj en jeugdhuis de Sprong);
 • slopen van sporthal de Tump;
 • een verbouwing van jeugdhuis de Sprong.

Oplossing combinatie 2:

 • een nieuwbouw voor de verenigingen van de accommodaties Harmoniezaal en Wisheim op het trapveldje aan de Thornerweg, gelegen tussen speeltuin de Roetsj en jeugdhuis de Sprong;
 • een verbouwing van sporthal de Tump;
 • een verbouwing van jeugdhuis de Sprong.

Als onderdeel van deze studie worden de geraamde bouwkosten vanwege sterke kostenstijging in de bouwwereld geactualiseerd. Tenslotte wordt doorgerekend wat de financiële consequenties van de wensen van betrokken partijen zijn ten aanzien van toekomstige exploitatie. Onder toekomstige exploitatie verstaan we de kosten die met name verband houden met energie, personeel en onderhoud.


Vervolgproces

Naar verwachting neemt de gemeenteraad in juli 2019 op basis van voornoemde studie een besluit welke oplossingsrichting met hulp van een architect verder wordt uitgewerkt. Deze uitwerking bestaat uit:

 • verrichtten van diverse vervolgonderzoeken (o.a. verkeer, geluid, natuur);
 • gedeeltelijk wijzigingen van het huidige bestemmingsplan aan de Thornerweg;
 • opstellen van gedetailleerde plannen en berekeningen;
 • aanvragen van de benodigde vergunningen (watervergunning, omgevingsvergunning);
 • opstellen contractdocumenten voor het opvragen van offertes bij bouwpartijen.

Na de uitwerking van de plannen neemt de gemeenteraad naar verwachting eind 2020 een besluit over het benodigd investeringskrediet.  Bij positief besluit is de realisatie gepland in 2021/2022.

Vragen of opmerkingen?

Neem dan contact op met projectleider Harald Meuwissen. Hij is bereikbaar via h.meuwissen@gemeentemaasgouw.nl of telefoonnummer (0475) 85 25 00.