HOME  |  Wonen & Leven  |  Werk in uitvoering  |  Herinrichting oud Maasbracht  |  Update werkzaamheden Oud Maasbracht

Update werkzaamheden Oud Maasbracht

Na de bouwvakantie zijn de werkzaamheden voortvarend gestart. We zijn gestart in de Gertrudisstraat. Vervolgens zijn we via de Rondestraat doorgestoken naar de Binnenweg. Ook wordt inmiddels al gewerkt in de Kruchterstraat.

Achtereenvolgens worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd per straat:

  • opruimwerkzaamheden (verwijderen van groen- en kantopsluitingen)
  • opzoeken van huisaansluitingen
  • verwijderen verhardingen
  • ontgraven funderingen
  • vervangen rioleringen en aanbrengen infiltratiesysteem
  • aanbrengen funderingen
  • straatwerkzaamheden

Het nieuwe groen wordt aangeplant op het moment dat de weersomstandigheden hiervoor optimaal zijn.

Tijdens de werkzaamheden wordt ervoor gezorgd dat de woning zo goed mogelijk te voet bereikbaar blijft. Dit wordt enerzijds gedaan door het trottoir zo lang mogelijk te laten liggen. Anderzijds worden voorzieningen getroffen door middel van loopstroken en bruggetjes. Hierdoor kunnen bewoners te allen tijde te voet bij hun woning komen.

De aannemer streeft ernaar om de tijd dat de straat volledig opengebroken is zo beperkt mogelijk te houden. Vaak is het dan ook mogelijk om na werktijd met de auto via de onverharde funderingsstrook toch bij de woningen te geraken.

Voorafgaand aan de start van de werkzaamheden is in overleg met hengelsportvereniging I.P.I.V.I.  Maasbracht de bestaande visvijver aan de Julianalaan leeggevist. Zoveel mogelijk vissen zijn gered en zwemmen nu elders rond. Na het volledig leegpompen van de vijver, is de aannemer gestart met ontgravingswerkzaamheden. Inmiddels wordt de nieuwe vijver en het omliggende terrein weer op hoogte gebracht en kan met de herinrichting begonnen worden.

Het is de bedoeling om straks weer een nieuwe, volledig heringerichte visvijver met omliggend park op te leveren.

De oude fontein die midden in de visvijver stond, is verplaatst naar de gemeentewerf. Inmiddels heeft de fontein zijn weg gevonden naar Antonius Vesselheads in Maasbracht. Hier worden noodzakelijke reparaties aan dit kunstwerk uitgevoerd. De opgeknapte fontein zal daarna weer een mooie plek krijgen in de heringerichte visvijver.

Voor dit project wordt ook een vlog gemaakt! Een vlog is een afkorting voor ‘video weblog’. Twee jonge meiden, Megan & Chiara, brengen verslag uit van de werkzaamheden die plaatsvinden op het project. U kunt deze vlog, maar ook andere leuke berichten over het project, volgen via Facebook: Herinrichting Oud Maasbracht.