Fase 3

Op dinsdag 27 februari 2018 is het conceptplan van fase 3 tijdens een informatieavond gepresenteerd (presentatie 4,32 MB) en technisch toegelicht. De aanwezigen hebben op deze avond de gelegenheid gehad tot het stellen van vragen en/of het doen van suggesties.

Fase 3

Op 27 februari organiseerde de gemeente een informatiebijeenkomst over fase 3. Tijdens deze bijeenkomst is het plan voor fase 3 toegelicht en verdere (achtergrond)informatie verstrekt.