Fase 2

Op 21 november 2017 is het conceptplan van fase 2 tijdens een informatieavond gepresenteerd (presentatie 4,35 MB) en technisch toegelicht. De aanwezigen hebben op deze avond de gelegenheid gehad tot het stellen van vragen en/of het doen van suggesties.

Plan fase 2

Het plan van fase 2 heeft tot en met woensdag 13 december 2017 ter inzage gelegen. Dit kunt u onderstaand downloaden.