Fase 1

Op 17 juli 2017 is het conceptplan van fase 1 tijdens een informatieavond gepresenteerd (presentatie, pdf 6,13 MB) en technisch toegelicht. De aanwezigen hebben op deze avond de gelegenheid gehad tot het stellen van vragen en/of het doen van suggesties.