HOME  |  Wonen & Leven  |  Werk in uitvoering  |  Herinrichting oud Maasbracht  |  Blauwdruk voor herinrichting

Blauwdruk voor herinrichting

Materialen rijbaan herinrichting oud Maasbracht

Om alle ideeën van bewoners te inventariseren, organiseerde de gemeente in november 2016 een ideeënmarkt. Alle inwoners die aanwezig waren op de ideeënmarkt konden zich aanmelden voor een klankbordgroep. In totaal hebben 19 inwoners zich aangemeld.  De klankbordgroep heeft de ideeën samen met de gemeente uitgewerkt in een blauwdruk voor de herinrichting. Deze blauwdruk (jpg - 12,7 MB)  is op 14 maart 2017 aan de overige bewoners van oud Maasbracht gepresenteerd. Tijdens deze bijeenkomst konden de bewoners ook hun voorkeur uitspreken voor materialen voor de rijbaan.

In de blauwdruk staat hoe de wijk wordt ingericht nadat de rioleringen zijn vervangen. Zaken die in de blauwdruk aandacht krijgen zijn o.a. parkeren, verkeersveiligheid, groen in de wijk en de vijver. Op basis van de blauwdruk gaan we de plannen per fase verder uitwerken. Als alles volgens planning verloopt start fase 1 van de herinrichting dit najaar.