HOME  |  Wonen & Leven  |  Werk in uitvoering  |  Herinrichting oud Maasbracht

Herinrichting oud Maasbracht

Diverse straten in “Oud Maasbracht”  worden de komende jaren opgeknapt. Samen met de bewoners van die straten gaat de gemeente bepalen hoe de wijk er na de reconstructie uit komt te zien. De gemeente heeft vooraf alleen enkele algemene uitgangspunten vastgesteld. Zo is vooraf bepaald wat de reconstructie mag kosten en zijn alle wettelijke regels en verplichtingen vastgesteld waaraan de reconstructie moet voldoen. Zo is de gemeente  bijvoorbeeld verplicht om al het regenwater af te koppelen van het riool.

3 fasen

Het werk is onderverdeeld in 3 fasen:

 • Fase 1 Groen (uitvoering in 2018) omvat de Kruchterstraat-Rondestraat-Binnenweg en Sint Gertrudisstraat (gedeelte tussen Sintelstraat en Zuidsingel)
 • Fase 2 Blauw (uitvoering in 2018) omvat de Maasstraat-Parklaan-Sintelstraat en Julianalaan (gedeelte tussen Sintelstraat en zijstraat Julianalaan
 • Fase 3 Rood (uitvoering in 2019) omvat de Wilhelminalaan-Sint Gertrudisstraat (gedeelte tussen Emmalaan en Sintelstraat) en Julianalaan (gedeelte tussen Wilhelminalaan en Sintelstraat). 

Straten reconstructie wijk Oud Maasbracht

 • Update werkzaamheden Oud Maasbracht

  Na de bouwvakantie zijn de werkzaamheden voortvarend gestart. We zijn gestart in de Gertrudisstraat. Vervolgens zijn we via de Rondestraat doorgestoken naar de Binnenweg. Ook wordt inmiddels al gewerkt in de Kruchterstraat.

  Lees verder
 • Fase 1

  Op 17 juli 2017 is het conceptplan van fase 1 tijdens een informatieavond gepresenteerd (presentatie, pdf 6,13 MB) en technisch toegelicht. De aanwezigen hebben op deze avond de gelegenheid gehad tot het stellen van vragen en/of het doen van suggesties.

  Lees verder
 • Fase 2

  Op 21 november 2017 is het conceptplan van fase 2 tijdens een informatieavond gepresenteerd (presentatie 4,35 MB) en technisch toegelicht. De aanwezigen hebben op deze avond de gelegenheid gehad tot het stellen van vragen en/of het doen van suggesties.

  Lees verder
 • Fase 3

  Op dinsdag 27 februari 2018 is het conceptplan van fase 3 tijdens een informatieavond gepresenteerd (presentatie 4,32 MB) en technisch toegelicht. De aanwezigen hebben op deze avond de gelegenheid gehad tot het stellen van vragen en/of het doen van suggesties.

  Lees verder
 • Blauwdruk voor herinrichting

  Materialen rijbaan herinrichting oud Maasbracht

  Om alle ideeën van bewoners te inventariseren, organiseerde de gemeente in november 2016 een ideeënmarkt. Alle inwoners die aanwezig waren op de ideeënmarkt konden zich aanmelden voor een klankbordgroep. In totaal hebben 19 inwoners zich aangemeld.  De klankbordgroep heeft de ideeën samen met de gemeente uitgewerkt in een blauwdruk voor de herinrichting. Deze blauwdruk (jpg - 12,7 MB)  is op 14 maart 2017 aan de overige bewoners van oud Maasbracht gepresenteerd. Tijdens deze bijeenkomst konden de bewoners ook hun voorkeur uitspreken voor materialen voor de rijbaan.

  Lees verder
 • Gelijkwaardige rolverdeling

  Voor de gemeente is dit een niet eerder toegepaste vorm van burgerparticipatie. “Tot nu toe werkten wij de plannen voor een reconstructie altijd eerst uit, voordat we ze aan onze inwoners voorlegden. Nu kunnen inwoners al in een vroeg stadium directe invloed uitoefenen op hun woon- en leefomgeving. Dat zorgt voor een andere en meer gelijkwaardige rolverdeling” aldus wethouder Lalieu.

 • Uitvoering

  De straten worden vanaf 2018 opgeknapt waarbij fase 1 en 2 als één werk worden uitgevoerd. Fase 3 wordt in 2019 uitgevoerd.

 • Communicatie

  De bewoners hebben tijdens de voorbereiding al diverse bewonersbrieven ontvangen en ook is een artikel over de herinrichting Oud Maasbracht op de website geplaatst. Dit artikel wordt geregeld geactualiseerd. Tijdens de uitvoering zal er eveneens heel veel contact zijn met de bewoners. Dit kan schriftelijk of mondeling geschieden en is afhankelijk van de vraag of klacht.

 • Documenten

  Hier kunt u alle documenten die betrekking hebben op het project downloaden.

  Lees verder