HOME  |  Wonen & Leven  |  Werk in uitvoering  |  Heel: Reconstructie Oosterveldstraat

Heel: Reconstructie Oosterveldstraat

De gemeente Maasgouw is voornemens om de Oosterveldstraat te reconstrueren op gebied van riolering en verharding.

Dit betekent in grote lijnen vernieuwing van het gemeentelijk rioolstelsel (huisaansluitingen) en een algehele renovatie van wegen, loopstroken, parkeerstroken en groenstroken. Ook het afkoppelen van het regenwater zal een wezenlijk onderdeel van de reconstructie zijn.

Op 26 augustus 2020 is de tweede informatieavond geweest over het project. Tijdens deze avond hebben wij de bewoners in de gelegenheid gesteld het conceptplan nader in te zien. Daarnaast hebben we de bewoners ook het project gebied in 3D laten zien middels een impressie.