HOME  |  Wonen & Leven  |  Projecten  |  Gebiedvisie Domein Stevensweert

Gebiedvisie Domein Stevensweert

De gebiedsvisie Stevensweert is het raamwerk voor de ontwikkeling van een groot en divers gebied (tussen het beschermd stads- en dorpsgezicht van Stevensweert en Porta isola) waarin veel verschillende partijen een rol spelen.

Voor de uitwerking van de gebiedsvisie is het belangrijk dat alle partijen positief gestemd zijn en samen aan de slag willen gaan om de visie daadwerkelijke te realiseren en daarmee een kwaliteitsimpuls voor dit gebied te bewerkstelligen. Een belangrijk onderdeel van de invulling van de gebiedsvisie is de herinrichting van de voetbalvelden in Stevensweert. Wanneer duidelijkheid bestaat over de verhuursituatie van de voetbalvelden aan VV Stevensweert, kan de uitwerking van dit onderdeel van de gebiedsvisie verder worden opgepakt.

 • Wat houdt de gebiedsvisie Domein Stevensweert in?

  Gemeente Maasgouw wil het gebied van Porta Isola en de directe omgeving (door)ontwikkelen en hiermee het toerisme in het gebied stimuleren. De onbebouwde ruimte tussen het park en de kern Stevensweert blijft behouden en wordt ingericht als groene strook.

 • Waarom deze ontwikkelingen?

  De ontwikkelingen zorgen voor een betere kwaliteit van het park Porta Isola. Hierdoor wordt verblijven op dit park prettiger en aantrekkelijker. Lokale ondernemers hebben voordeel bij meer bezoekers. En onze inwoners profiteren van de multifunctionele voorzieningen op het park. Dit maakt Stevensweert tot een levendige kern waarin het prettig wonen is. Bovendien zorgt een groenstrook ervoor dat er een buffer blijft bestaan tussen de omgeving van Porta Isola en het beschermd stad- en dorpsgezicht.

 • Meer informatie

  Hier kunt u de gebiedsvisie Domein Stevensweert downloaden. Met vragen kunt u bellen met de projectleider Harald Meuwissen, telefoonnummer (0475) 85 25 00.

  Lees verder