HOME  |  Wonen & Leven  |  Lokale projecten  |  Gebiedsontwikkeling Heel

Gebiedsontwikkeling Heel

In de dorpskern van Heel zullen in de periode tussen 2020 en 2025 enkele grote gebieden verder ontwikkeld gaan worden. Daarbij gaat het om ontwikkelingen op de terreinen van Daelzicht en Sint Anna, rondom het kasteel (chateau) van Heel en rondom het oud-gemeentehuis op het Raadhuisplein.

Daarnaast wordt door ondernemers nagedacht over ontwikkelingen die mogelijk zijn aan het Wilhelminaplein en de Dorpsstraat. Ook bij groepen van bewoners bestaan ideeën om het dorp Heel nog aantrekkelijker te maken voor bewoners én bezoekers.

Op de onderstaande kaart zijn de gebieden weergegeven waar in de komende jaren ontwikkelingen worden verwacht.

  1. Terrein Daelzicht
  2. Terrein St. Anna / Koraalgroep
  3. Terrein Chateau Heel
  4. Raadhuisplein e.o
  5. Wilhelminaplein e.o
  6. CC Don Bosco, Stephanuskerk en kantoor Daelzicht

Rol van de gemeente Maasgouw

Het initiatief voor de ontwikkeling van de genoemde gebieden ligt bij de eigenaren, maar kan ook bij groepen van ondernemers of bewoners liggen.

De gemeente Maasgouw heeft een regisserende en verbindende rol.  Daarnaast heeft de gemeente een formele taak bij het doorlopen van de vereiste procedures. Daar waar de ontwikkelingen bijdragen aan beleidsdoelen van de gemeente Maasgouw gaat de gemeente deze ook ondersteunen.

Binnen de gemeente worden de gebiedsontwikkeling Heel begeleid door een coördinatieteam. Binnen dat team heeft ieder deelgebied een eigen contactpersoon (procesbegeleider) bij wie u terecht kunt met vragen en opmerkingen.

Deelgebied Contactpersoon E-mailadres
Daelzicht Luuk Smets l.smets@gemeentemaasgouw.nl   
Sint Anna Luuk Smets l.smets@gemeentemaasgouw.nl
Chateau Heel Chantal van der Goor    c.vandergoor@gemeentemaasgouw.nl   
Raadhuisplein Chantal van der Goor c.vandergoor@gemeentemaasgouw.nl 
Wilhelminaplein/Dorpsstraat       Karin Peeters k.peeters@gemeentemaasgouw.nl

U kunt de contactpersonen telefonisch bereiken via nummer (0475) 85 25 00.

Voor algemene vragen en opmerkingen over de Gebiedsontwikkeling Heel kunt u contact opnemen met strateeg Roger Huntjens (r.huntjens@gemeentemaasgouw.nl) die de coördinatie vanuit de gemeente voor zijn rekening neemt.

Meer informatie

Meer informatie over de ontwikkeling van het Daelzichtterrein 

Meer informatie  over het deelgebied Chateau Heel