HOME  |  Wonen & Leven  |  Projecten  |  Expeditie Maasgouw

Expeditie Maasgouw

Logo Expeditie Maasgouw

Een jaar lang ging burgemeester Stef Strous van Maasgouw op stap samen met wethouders, raadsleden en ambtenaren, actief op zoek naar het onbekende dat leeft in de straat, op het plein, bij de club en op school. Dit alles onder de noemer ‘Expeditie Maasgouw’. Een ontdekkingsreis binnen de eigen gemeente, met als doel er achter te komen wat er leeft en wat er nodig is om de welvaart en het welzijn in de gemeente te verhogen.

(Her)ontdekking van de gemeente

De expeditie is een (her)ontdekking van de gemeente Maasgouw, vooral bedoeld om nieuwe mensen te leren kennen. Het vormde een bijzondere uitdaging om in gesprek te komen met mensen die zich niet of nauwelijks bij het lokale bestuur betrokken voelen, of met mensen die niet bereid- of in staat zijn om deel te nemen in maatschappelijke activiteiten. Expeditie Maasgouw is een handreiking geweest naar de inwoners, om op een laagdrempelige manier met bestuurders in contact te komen en zo inzichten, meningen en initiatieven kenbaar te maken.

Resultaat

Wekelijks kwam de burgemeester op informele basis in contact met de meest uiteenlopende inwoners. Het resultaat bestaat uit 53 expedities. Deze verhalen, soms ontroerend, af en toe verrassend, brachten een actueel en duidelijk beeld van wat er leeft onder inwoners van Maasgouw. Zonder uitzondering leverden de verhalen een bijdrage aan een frisse visie op onze gemeente en haar inwoners. Van iedere ontmoeting is enerzijds een intern verslag en anderzijds een reisverslag voor deze website gemaakt. De reisverslagen van alle ontmoetingen staan nu gebundeld in het boek ‘Expeditie Maasgouw – Midden in de samenleving’.

Hier kunt u het boek digitaal lezen: Boek Expeditie Maasgouw: Midden in de samenleving.

En nu verder

Expeditie Maasgouw is als project afgerond, maar het initiatief eindigt daarmee niet. Het college van burgemeester en wethouders blijft actief op zoek gaan naar nieuwe inzichten. Burgemeester Strous: “Niks is mooier dan een laagdrempelige benadering van mensen met wie ik als burgemeester normaal gesproken niet snel een gesprek zou aanknopen. Ik wil de hoop uitspreken dat we blijven leren van elkaar. Want een les, dát was Expeditie Maasgouw.”