HOME  |  Wonen & Leven  |  Groen, natuur & landschap  |  Eikenprocessierups

Eikenprocessierups

Het is voorjaar. De bladeren komen weer aan de bomen. Dan zullen ook de eikenprocessierupsen weer snel verschijnen. Gemeente Maasgouw spuit al jaren preventief tegen processierupsen. En met succes! In Maasgouw valt de overlast de laatste jaren mee. Toch gaan we het komend jaar anders aanpakken. Hiervoor gaan we in begin mei van start.

Ecologisch beheer

In onze natuurgebieden spuiten we al jaren niet meer. Kennelijk onderdrukken natuurlijke vijanden hier de processierupsen. Daarom hebben we de laatste jaren fors ingezet op het vergroten van biodiversiteit op alle gemeentelijke eigendommen. Gazons worden omgevormd naar kruidenrijke graslanden. Bermen worden gefaseerd gemaaid. We zaaien steeds vaker kruidenmengsels in plaats van graszaad. Natuurlijke vijanden van de processierups zoals gaasvliegen, sluipwespen en lieveheersbeestjes profiteren hiervan. Ook helpen we vogels en vleermuizen door vogelkooitjes en vleermuiskasten op te hangen.

Minder spuiten

De gemeente Maasgouw spuit al jaren preventief tegen processierupsen. En met succes! In Maasgouw valt de overlast de laatste jaren mee. Maar we kunnen niet eeuwig doorgaan met spuiten. Ook al gebruiken we biologische middelen. Niet alleen processierupsen gaan namelijk dood. Alle rupsen en overige insecten die op eiken leven gaan dood.

Proeflocaties

De tijd is rijp om het spuiten af te bouwen. Dat doen we niet ineens. We gaan dat heel langzaam opbouwen. Dit jaar spuiten we niet op de volgende locaties:

  • Verlengde Oude Maasweg ( Stevensweert )
  • Sluis Linne ( Osen )
  • Megelsveldweg  ( Wessem )

Dit zijn allemaal locaties zonder fietsroutes met schoolgaande jeugd. En bovendien locaties bij natuurgebieden. We hopen dat hier al voldoende natuurlijke vijanden aanwezig zijn. We zullen nauwgezet volgen of de processierupsen niet alsnog hard gaan toeslaan langs deze lanen. Mocht dat het geval zijn, dan gaan we de nesten alsnog wegzuigen. Mocht de proef slagen dan we deze volgend jaar mogelijk uitbreiden. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Bestrijding door de gemeente

Gemeente, provincie of Rijkswaterstaat zijn verantwoordelijk voor het beheersen en bestrijden van de eikenprocessierups op bomen in hun beheer. Gemeente Maasgouw heeft in onderstaande afbeelding samengevat hoe wij het aanpakken. 

Heeft u op uw eigen perceel te maken met besmette eikenbomen, dan bent u zelf verantwoordelijk voor de bestrijding. Wij raden u echter sterk af om de rupsen zelf te bestrijden. U kunt het beste een deskundig bedrijf inschakelen. 

Aanpak in Maasgouw

processierups