HOME  |  Wonen & Leven  |  Projecten  |  Een impuls voor Wessem

Een impuls voor Wessem

dorpszicht Wessem, kerk

Als gemeente vinden we het belangrijk dat élke kern goede gemeenschappelijke gebouwen heeft. Waar onze inwoners kunnen sporten, muziek maken of gewoon elkaar ontmoeten. Dit draagt bij aan de leefbaarheid in het dorp. Daarom moet er iets gebeuren in Wessem. De Harmoniezaal is verouderd. En het gebouw waar eerst zwembad Wisheim lag, staat gedeeltelijk leeg. De komende jaren gaan we hier, in goed overleg met inwoners en betrokkenen, iets aan doen.

 • Harmoniezaal Wessem

  In oktober 2015 heeft de raad opdracht gegeven de Harmoniezaal in Wessem te renoveren. Onderzoek liet zien dat de geplande renovatie van de Harmoniezaal veel duurder is dan in eerste instantie geschat. Daarom gaf de gemeenteraad in november 2016 aan het college opdracht om, naast de verbouwing van de Harmoniezaal, ook andere mogelijkheden te onderzoeken. Belangrijk hierbij was om de wensen van de gebruikers en beheerders van de verschillende gebouwen mee te nemen.

 • Wat wil Wessem?

  Wessem heeft een rijk verenigingsleven en veel vrijwilligers. Iedereen heeft zijn eigen wensen en behoeften. Om dit helder te krijgen, heeft de dorpsraad een enquête gehouden onder diverse verenigingen. We hebben deze en onze eigen onderzoeksresultaten gebruikt om de verschillende huisvestingsmogelijkheden in kaart te brengen. Hierbij hebben we ook gekeken naar de huisvesting van tafeltennisvereniging WESTA, jeugdhuis De Sprong en sporthal De Tump. De verschillende mogelijkheden, die uiteenlopen van het verbouwen van bestaande gebouwen tot nieuwbouw, staan omschreven in een Quickscan (pdf, 31 MB). Op dit moment vindt in opdracht van de gemeenteraad een aanvullend Quickscanonderzoek plaats, dat naar verwachting eind oktober 2017 klaar is. Als onderdeel hiervan hielden we op 9 oktober 2017 een bijeenkomst met de beheerders en gebruikers van de verschillende accommodaties. Op deze avond zijn 5 mogelijkheden gepresenteerd. De presentatie van deze bijeenkomst vindt u hier (pdf - 820 kB). Na afloop is aan elke vereniging gevraagd hun voorkeur(en) aan ons te laten weten via een vragenformulier (docx - 578 kB).

 • En nu?

  In oktober 2017 vindt de afronding van het aanvullend Quickscan-onderzoek plaats. We verwachten dat de gemeenteraad in december 2017 een besluit neemt over de toekomstige huisvesting van verenigingen in Wessem.

 • Quickscan

  De Quickscan kunt u hier downloaden: Quickscan (pdf, 31 MB). De bijlagen van dit rapport zijn niet toegevoegd, omdat ze vertrouwelijke informatie bevatten. Zodra de resultaten van het aanvullend onderzoek bekend zijn, maken we ook dit onderzoek openbaar.

 • Vragen of opmerkingen?

  Neem dan contact op met projectleider Harald Meuwissen. Hij is bereikbaar via h.meuwissen@gemeentemaasgouw.nl of telefoonnummer (0475) 85 25 00.