HOME  |  Wonen & Leven  |  Duurzaamheid  |  Duurzame trajecten

Duurzame trajecten

Energie en klimaat zijn op alle niveaus, internationaal, nationaal en zeker ook gemeentelijk op dit moment belangrijke en zeer actuele thema’s. Op deze pagina zijn de lokale en regionale visies, plannen en samenwerkingsverbanden te vinden.

  • Klimaatadaptatie

    Klimaatverandering zorgt voor steeds meer uitersten. We krijgen te maken met hogere temperaturen, hevigere regenbuien en drogere zomers. Dit kan nadelige gevolgen hebben voor onze gemeente, zoals meer wateroverlast, hittestress en tekorten in de watervoorziening. Het is daarom belangrijk dat we ons aanpassen aan de klimaatveranderingen en de risico’s die daarmee gepaard gaan.

  • Energietransitie

    Energie en klimaat zijn op alle niveaus, internationaal, nationaal en zeker ook gemeentelijk op dit moment belangrijke en zeer actuele thema’s. Er vindt een energietransitie plaats: na een lange periode van de aanpak hiervan uitstellen, wordt er nu vol op ingezet, ook in Maasgouw.

  • Regionale Energiestrategie (RES)

    Gemeente Maasgouw vormt samen met de andere veertien gemeenten in Noord- en Midden Limburg, Provincie Limburg, Waterschap Limburg en Enexis de RES-regio Noord- en Midden Limburg. Samen met inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere belanghebbenden maken we een Regionale Energie Strategie (RES).