HOME  |  Wonen & Leven  |  Dossier De Heus  |  Vergunningaanvraag De Heus

Vergunningaanvraag De Heus

Op 24 december 2015 heeft De Heus een revisievergunning aangevraagd bij de provincie Limburg. Op het aanvraagformulier heeft De Heus aangegeven de vergunning aan te vragen voor “de verhoging van de productiecapaciteit en diverse andere wijzigingen binnen de inrichting”. De aanvraag bestaat uit het aanvraagformulier en een groot aantal bijlagen. U kunt de aanvraag en de bijlagen hier lezen.

De provincie Limburg heeft de aanvraag in behandeling genomen. De provincie was van mening dat de aanvraag op onderdelen te weinig informatie bevatte. Daarom heeft de provincie bij De Heus om aanvullende gegevens gevraagd. Met deze informatie is de aanvraag compleet gemaakt. Als volgende stap zal de provincie Limburg een ontwerpbesluit ter inzage leggen.

Aanvraag en bijlagen 

Aanvullende gegevens