HOME  |  Wonen & Leven  |  Dossier De Heus  |  Toelichting procedure vergunningverlening en zienswijzen

Toelichting procedure vergunningverlening en zienswijzen

De provincie Limburg heeft op basis van de vergunningaanvraag een ontwerpvergunning opgesteld. 

Als u opmerkingen heeft over de ontwerpvergunning, kunt u een zienswijze indienen bij de provincie Limburg. Hoe u dat kunt doen, leest u op de website van de provincie Limburg

Een zienswijze kan bijvoorbeeld gaan over de procedure van vergunningverlening, over de uitgangspunten van de aanvraag of over de normen die in de ontwerpvergunning zijn opgenomen. Aan het indienen van een zienswijze zijn geen kosten verbonden.

De provincie zal de zienswijzen beoordelen. Wanneer de provincie het eens is met de zienswijze, zal de vergunning aangepast worden. Is de provincie het niet eens met de zienswijze dan zal de provincie in de vergunning aangeven waarom zij dat vindt. De provincie geeft daarna de definitieve vergunning af.

Beroep

Als u een zienswijze heeft ingediend en u vindt dat daar in het definitieve besluit niet of onvoldoende rekening mee is gehouden dan kunt u beroep instellen bij de rechtbank. De rechtbank zal dan oordelen of de provincie de vergunning op correcte gronden heeft afgegeven. Kunt u zich niet vinden in de uitspraak van de rechtbank dan kunt u hoger beroep instellen bij de Raad van State. Aan beroep en hoger beroep zijn kosten verbonden. Naast de griffierechten kunnen ook kosten voor de inzet van een advocaat van toepassing zijn.