HOME  |  Wonen & Leven  |  Dossier De Heus  |  Ontwerpvergunning Revisievergunning De Heus

Ontwerpvergunning Revisievergunning De Heus

Op 28 september 2016 heeft de provincie Limburg met een publicatie in 1Maasgouw laten weten dat de ontwerpvergunning ter inzage ligt van 28 september tot en met 8 november 2016. De publicatie is ook te vinden op de website van de provincie Limburg

De Heus Diervoeders (Brouwerstaat 19, Maasbracht) heeft op 24 december 2015 een revisievergunning aangevraagd. Met deze aanvraag wil De Heus haar oude vergunning en meldingen laten vernieuwen. Ook wordt er een uitbreiding van de productiecapaciteit aangevraagd. De provincie gebruikt de revisievergunning om te toetsen aan actuele wet- en regelgeving. Het resultaat van deze toetsing is de ontwerpvergunning.

U kunt de ontwerpvergunning bekijken in het provinciehuis in Maastricht (na afspraak) en in het gemeentehuis in Maasbracht (tijdens openingstijden). De ontwerpvergunning is hier te downloaden: Ontwerpvergunning De Heus (pdf, 8,77 MB). De aanvraag met bijlagen maakt deel uit van de ontwerpvergunning. U kunt deze vinden op de pagina Vergunningaanvraag De Heus

De ontwerpvergunning ligt vanaf 28 september 6 weken ter inzage. Zo kan iedereen de ontwerpvergunning doornemen. Wanneer er opmerkingen zijn op de ontwerpvergunning, kunnen deze worden doorgegeven aan de provincie Limburg. Dit wordt “het indienen van zienswijzen” genoemd. Hoe u een zienswijze kunt indienen leest u op de pagina Toelichting procedure vergunningverlening en zienswijzen

De ontwerpvergunning behandelt de onderwerpen die voor de omgeving van belang zijn: geluid, verkeer, lucht, geur etc. De laatste jaren is de geuruitstoot door De Heus Diervoeders een veelbesproken onderwerp in de kernen van de gemeente Maasgouw. In de ontwerpvergunning is vastgelegd welke geurbelasting de provincie Limburg acceptabel acht voor de omgeving. Dit is gebaseerd op de aanvraag van De Heus Diervoeders. In een geurrapportage is berekend hoe de geur van De Heus zich verspreidt over de omgeving. Op basis van weersomstandigheden, meetwaarden en productiegegevens wordt in de geurrapportage de conclusie getrokken dat er sprake is van een acceptabele geurbelasting voor de omgeving, ook na de aangevraagde uitbreiding van de productiecapaciteit. De provincie is van mening dat de geur die in Maasbracht en omgeving waargenomen wordt, past binnen dit geurmodel. Met de ontwerpvergunning geeft de provincie aan dat zij van plan is om deze geurbelasting aan De Heus te vergunnen.