HOME  |  Wonen & Leven  |  Dossier De Heus  |  Geuroverlast in Maasbracht en omgeving

Geuroverlast in Maasbracht en omgeving

De gemeente ontvangt veel klachten over geuroverlast in met name Maasbracht en Wessem. Ook zijn er, afhankelijk van de windrichting, klachten ontvangen uit Heel en Beegden. De klachten hebben betrekking op een vieze geur, deze wordt beschreven als een weeïge visgeur, de geur van diervoeder.

Sinds De Heus Voeders (vml. Landbouwbelang) opnieuw in bedrijf is genomen, krijgen we als gemeente veel klachten over geuroverlast. Deze klachten worden doorgegeven aan de Provincie Limburg. De Provincie Limburg is namelijk bevoegd gezag voor de vergunningverlening, toezicht en handhaving bij dit bedrijf. Vanwege de grote hoeveelheid klachten is er intensief contact tussen de gemeente en de Provincie Limburg over hun aanpak.

Geurinstallatie

Eind juni 2015 heeft De Heus een installatie in gebruik genomen om de geuruitstoot te reduceren. Deze zogenaamde “Aerox-installatie” verwijdert de geurdeeltjes uit de lucht. Bij het zusterbedrijf van De Heus in Meppel zijn hier zeer goede resultaten mee behaald. Uit metingen bleek dat de installatie gemiddeld 95% van de geur verwijdert. Nadat de installatie in bedrijf werd genomen, moest deze ingeregeld worden. Dit inregelen heeft, samen met storingen, nog geuroverlast voor de omgeving tot gevolg. De Heus werkt er hard om de installatie optimaal te laten functioneren. De overlast hoort zo hopelijk snel tot het verleden.

De Heus heeft in weekblad 1Maasgouw van 12 augustus 2015 een tekst geplaatst met uitleg over de situatie. U kunt deze tekst hier downloaden: artikel De Heus 1Maasgouw (pdf, 638 kb).