HOME  |  Wonen & Leven  |  Dossier De Heus

Dossier De Heus

  • Zienswijze De Heus in voorbereiding

    De gemeente Maasgouw is van plan om een zienswijze in te dienen op de ontwerpvergunning voor De Heus. In de zienswijze wordt aangegeven dat de gemeente het niet eens is met onderdelen van de ontwerpvergunning. De opmerkingen hebben met name te maken met de geur die door De Heus verspreid wordt.